1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguồn mạch thương xót

Nguyên Kha
Nguồn: thanhcavietnam.net