highlight chords
				               [C]    [C]      [F]    [C]  
Bình minh chiế u sáng, rạng rỡ nắng mai. 
   [C]    [C]    [F]     [Em] 
Hải â u tung c ánh. Biể n xanh vỗ về. 
      [Am]           [Em]      
Từng cơn só ng ru anh vào trong giấc mơ nồng nàn, 
    [F]            [G]  
để anh mãi sống trong vòng tay êm, 
        [Am]           [Em]      
và nơi phương ấ y khi hoàng hôn xuống d ần chân trời, 
    [F]            [G]  
là nơi anh bình minh đang dâng c ao. 
 

    
Chorus 
      [C]           [G]  
Nhẹ như đôi cánh em bay về nơi rất xa. 
      [Am]              [G]  
Cánh chim t rời băng qua đại dương mênh m ông. 
      [C]             [G]   
Để tình yêu mãi mênh mang tựa cơn són g cao. 
      [F]      [G]       [C]    
Với nụ cườ i đó, là nguồ n sáng trong t im tôi. 
 

                     
Bình minh chiếu sáng, rạng rỡ nắng mai. 
                  
Hải âu tung cánh. Biển xanh vỗ về. 
                         
Từng cơn sóng ru anh vào trong giấc mơ nồng nàn, 
                  
để anh mãi sống trong vòng tay êm, 
                           
và nơi phương ấy khi hoàng hôn xuống dần chân trời, 
                   
là nơi anh bình minh đang dâng cao. 
    
Chorus 
                    
Nhẹ như đôi cánh em bay về nơi rất xa. 
                       
Cánh chim trời băng qua đại dương mênh mông. 
                       
Để tình yêu mãi mênh mang tựa cơn sóng cao. 
                       
Với nụ cười đó, là nguồn sáng trong tim tôi. 
                       
Với nụ cười đó, là nguồn sáng trong tim tôi. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguồn sáng trong tim tôi

				               [C]    [C]      [F]    [C]  
Bình minh chiế u sáng, rạng rỡ nắng mai. 
   [C]    [C]    [F]     [Em] 
Hải â u tung c ánh. Biể n xanh vỗ về. 
      [Am]           [Em]      
Từng cơn só ng ru anh vào trong giấc mơ nồng nàn, 
    [F]            [G]  
để anh mãi sống trong vòng tay êm, 
        [Am]           [Em]      
và nơi phương ấ y khi hoàng hôn xuống d ần chân trời, 
    [F]            [G]  
là nơi anh bình minh đang dâng c ao. 
 

    
Chorus 
      [C]           [G]  
Nhẹ như đôi cánh em bay về nơi rất xa. 
      [Am]              [G]  
Cánh chim t rời băng qua đại dương mênh m ông. 
      [C]             [G]   
Để tình yêu mãi mênh mang tựa cơn són g cao. 
      [F]      [G]       [C]    
Với nụ cườ i đó, là nguồ n sáng trong t im tôi. 
 

                     
Bình minh chiếu sáng, rạng rỡ nắng mai. 
                  
Hải âu tung cánh. Biển xanh vỗ về. 
                         
Từng cơn sóng ru anh vào trong giấc mơ nồng nàn, 
                  
để anh mãi sống trong vòng tay êm, 
                           
và nơi phương ấy khi hoàng hôn xuống dần chân trời, 
                   
là nơi anh bình minh đang dâng cao. 
    
Chorus 
                    
Nhẹ như đôi cánh em bay về nơi rất xa. 
                       
Cánh chim trời băng qua đại dương mênh mông. 
                       
Để tình yêu mãi mênh mang tựa cơn sóng cao. 
                       
Với nụ cười đó, là nguồn sáng trong tim tôi. 
                       
Với nụ cười đó, là nguồn sáng trong tim tôi. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com