1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhà em đó bên kia sông

Cuộn trang

Sao em [Em] cứ trách anh sao không qua sông một [G] chuyến Bên kia sông nhà em [Em] đó, bên kia [Am] sông nhà em [B7] đó Có thể [E7] nào anh tự dối [Am] lòng Sóng lao xao lòng sao không xao [G] xuyến Anh bước xuống đò qua [D] sông Bên này sông thuyền anh vừa rời [B7] bến Bên kia sông nhà em, nhà em vừa khép [Em] cửa Đừng trách [Em] anh sao không qua sông một [G] chuyến Cánh cửa vừa gần [E7] gũi mở [Am] toang Vừa khép kín xa trông suốt [D] mùa bên này [B7] sông Lòng [D] anh bao độ qua sông, bên kia sông nhà em [B7] đó Bên kia sông nhà em đó, bên kia sông nhà em bên [Em] kia

Video hướng dẫn