highlight chords
				            [Bm]       [F#m]        [E]        
Nhìn xuống đây nhìn vào mắt tôi giờ đã cạn khô. 
 

[Bm]       [F#m]         [E]         
Nhìn xuống đây nhìn vào vết thương giờ chưa liền da. 
 

[Bm]    [F#m]           [E]         
Và có ai đi ngang qua đây nguyện cầu cho ta cho ta 
 

[Bm]    [F#m]          [E]            
Và có ai đi ngang qua đây từng ngày phôi pha phôi pha. 


 

          [D]           [E]        [F#m]        [A]   
Để rồi nhắm mắt ta quay về, nhắm mắt ta mơ, xin hãy cho ta được khóc một mình. 
 

      [D]              [E]         [F#]      
Nhắm mắt ta quay cuồng, nhắm mắt buông xuôi, cuộc đời là giấc mơ dài. 
 

 

[Bm]       [F#m]        [E]        
Nhìn xuống đây nhìn vào mắt tôi giờ đã sợ hãi. 
 

[Bm]       [F#m]        [E]          
Nhìn xuống đây nhìn vào nỗi đau làm sao nhạt phai. 
 

[Bm]    [F#m]           [E]         
Và có ai đi ngang qua đây nguyện cầu cho ta cho ta 
 

[Bm]    [F#m]          [E]         
Và có ai đi ngang qua đây một lần bên ta bên ta 
 

 

          [D]           [E]        [F#m]        [A]   
Để rồi nhắm mắt ta quay về, nhắm mắt ta mơ, xin hãy cho ta được khóc một mình. 
 

      [D]              [E]         [F#m]   [F#]   
Nhắm mắt ta quay cuồng, nhắm mắt buông xuôi, cuộc đời là song... ónggg. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhắm Mắt - KOP band

				            [Bm]       [F#m]        [E]        
Nhìn xuống đây nhìn vào mắt tôi giờ đã cạn khô. 
 

[Bm]       [F#m]         [E]         
Nhìn xuống đây nhìn vào vết thương giờ chưa liền da. 
 

[Bm]    [F#m]           [E]         
Và có ai đi ngang qua đây nguyện cầu cho ta cho ta 
 

[Bm]    [F#m]          [E]            
Và có ai đi ngang qua đây từng ngày phôi pha phôi pha. 


 

          [D]           [E]        [F#m]        [A]   
Để rồi nhắm mắt ta quay về, nhắm mắt ta mơ, xin hãy cho ta được khóc một mình. 
 

      [D]              [E]         [F#]      
Nhắm mắt ta quay cuồng, nhắm mắt buông xuôi, cuộc đời là giấc mơ dài. 
 

 

[Bm]       [F#m]        [E]        
Nhìn xuống đây nhìn vào mắt tôi giờ đã sợ hãi. 
 

[Bm]       [F#m]        [E]          
Nhìn xuống đây nhìn vào nỗi đau làm sao nhạt phai. 
 

[Bm]    [F#m]           [E]         
Và có ai đi ngang qua đây nguyện cầu cho ta cho ta 
 

[Bm]    [F#m]          [E]         
Và có ai đi ngang qua đây một lần bên ta bên ta 
 

 

          [D]           [E]        [F#m]        [A]   
Để rồi nhắm mắt ta quay về, nhắm mắt ta mơ, xin hãy cho ta được khóc một mình. 
 

      [D]              [E]         [F#m]   [F#]   
Nhắm mắt ta quay cuồng, nhắm mắt buông xuôi, cuộc đời là song... ónggg. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com