highlight chords
Đời [Em] người là một hợp thế
Nhân duyên [B7] thành rồi cũng phân [Em] ly
Ngại ngùng [G] gì chẳng dám cho nhau
Những nghĩa [Am] tình hạnh phúc bền [Em] lâu
Rồi mai [Am] đây thân về miền đất [D] lạnh
Dẫu vui [G] buồn hay có thương [C] đau
Cũng chôn [B7] vùi nơi chốn mồ [Em] sâu
Này người hỡi nghĩa [D] trang nào giới [Em] hạn
Cho người già hay [E7] chỉ bóng hoàng [Am] hôn
Những ánh dương ban [D7] mai vừa ló [G] dạng
Cũng tắt [B7] lịm theo lẽ vô [Em] thường
Đã biết [G] nơi thế gian là cõi [Em] tạm
Thân con người luôn [E7] tựa áng phù [Am] vân
Mới phút giây [D7] còn ở chốn [G] này
Ngoảnh mặt [B7] lại cỏ đã xanh [Em] mồ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhân duyên

Tâm Quốc
Đời [Em] người là một hợp thế
Nhân duyên [B7] thành rồi cũng phân [Em] ly
Ngại ngùng [G] gì chẳng dám cho nhau
Những nghĩa [Am] tình hạnh phúc bền [Em] lâu
Rồi mai [Am] đây thân về miền đất [D] lạnh
Dẫu vui [G] buồn hay có thương [C] đau
Cũng chôn [B7] vùi nơi chốn mồ [Em] sâu
Này người hỡi nghĩa [D] trang nào giới [Em] hạn
Cho người già hay [E7] chỉ bóng hoàng [Am] hôn
Những ánh dương ban [D7] mai vừa ló [G] dạng
Cũng tắt [B7] lịm theo lẽ vô [Em] thường
Đã biết [G] nơi thế gian là cõi [Em] tạm
Thân con người luôn [E7] tựa áng phù [Am] vân
Mới phút giây [D7] còn ở chốn [G] này
Ngoảnh mặt [B7] lại cỏ đã xanh [Em] mồ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com