1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhân duyên

Cuộn trang

Đời [Em] người là một hợp thế Nhân duyên [B7] thành rồi cũng phân [Em] ly Ngại ngùng [G] gì chẳng dám cho nhau Những nghĩa [Am] tình hạnh phúc bền [Em] lâu Rồi mai [Am] đây thân về miền đất [D] lạnh Dẫu vui [G] buồn hay có thương [C] đau Cũng chôn [B7] vùi nơi chốn mồ [Em] sâu Này người hỡi nghĩa [D] trang nào giới [Em] hạn Cho người già hay [E7] chỉ bóng hoàng [Am] hôn Những ánh dương ban [D7] mai vừa ló [G] dạng Cũng tắt [B7] lịm theo lẽ vô [Em] thường Đã biết [G] nơi thế gian là cõi [Em] tạm Thân con người luôn [E7] tựa áng phù [Am] vân Mới phút giây [D7] còn ở chốn [G] này Ngoảnh mặt [B7] lại cỏ đã xanh [Em] mồ

Video hướng dẫn