1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhắn tuổi hai mươi

Cuộn trang

[Em] [G] [Em] Bạn ơi nhìn xem kìa con ốc đang ngủ say giấc. [D] [Em] Say tronh giấc mơ quên tháng ngày dần qua. [G] [Em] [D] [Em] [G] [Em] [D] [Em] Sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì. Đừng các bạn ơi đừng như con ốc sống đời lẻ loi cho đôi mắt đôi tay ta không thừa (a ha). [G] [Em] [G] [Em] [G] Này bạn ơi chớ quên ta đang tuổi hai mươi chớ ru ta như là con ốc đó. [C] [D] Cùng chen vai nâng cuộc sống với bao niềm vui. Này bạn ơi chớ quên ta đang tuổi hai mươi chớ ru ta như là con ốc đó. Cùng có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày. [C] [D] [C] [D] Hãy cầm lấy từng phút giây Xin đừng xin đừng đánh rơi tuổi hai mươi

Video hướng dẫn