1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhật Kí -

Cuộn trang

[Am] [G] [C] Có những khi buồn em ngồi đây em há t [F] [G] [Am] Ru những nỗi đau ngủ yê n Mây trắng bay về tựa như mây là anh đó Luôn ở bên em từng đêm [Dm] [G] [C] [Am] Và dù xa nhau như thế nhưng yêu th ương vẫn còn đó [G] [F] [C] Vẫn còn vẹ n nguyên tr ong trái ti m [Dm] [G] [C] [Am] Và dù đê m kia có m ấy em vẫn l uôn vẫn chờ anh m ãi thôi [F] [G] [Am] M à anh mãi chỉ anh mà th ôi Có những khi buồn ta giận nhau em khóc Chẳng nói với nhau một câu Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc Đêm vắng mây trôi về đâu Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em Bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi Mà anh mãi chỉ anh mà thôi ĐK: [F] [G] [Em] Và d ẫu có vui buồn mỗi đê m em thầm ư ớc [F] [G] [Am] Bởi vì e m mãi luô n cần a nh [F] [Am] [G] [Em] Và d ẫu lỡ mai n ày ta có kh ông còn nhau n ữa [F] [G] [Am] Nhưng lòng t a mãi lu ôn nhớ n hau

Video hướng dẫn