highlight chords
				             [Am]            [G]    [C] 
Có những khi buồn em ngồi đây em há t 
 [F]      [G]     [Am] 
Ru những nỗi đau ngủ yê n 
                    
Mây trắng bay về tựa như mây là anh đó 
            
Luôn ở bên em từng đêm 
    [Dm]     [G]        [C]      [Am] 
Và dù xa nhau như thế nhưng yêu th ương vẫn còn đó 
      [G]     [F]     [C] 
Vẫn còn vẹ n nguyên tr ong trái ti m 
     [Dm]    [G]     [C]        [Am]   
Và dù đê m kia có m ấy em vẫn l uôn vẫn chờ anh m ãi thôi 
 [F]       [G]    [Am]
M à anh mãi chỉ anh mà th ôi 
 

                    
Có những khi buồn ta giận nhau em khóc 
              
Chẳng nói với nhau một câu 
                       
Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc 
             
Đêm vắng mây trôi về đâu 
 

                            
Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em 
                 
Bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia 
                            
Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi 
              
Mà anh mãi chỉ anh mà thôi 
 

   
ĐK: 
   [F]          [G]     [Em] 
Và d ẫu có vui buồn mỗi đê m em thầm ư ớc 
     [F]    [G]   [Am] 
Bởi vì e m mãi luô n cần a nh 
   [F]     [Am]     [G]       [Em] 
Và d ẫu lỡ mai n ày ta có kh ông còn nhau n ữa 
       [F]    [G]    [Am] 
Nhưng lòng t a mãi lu ôn nhớ n hau 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhật Kí -

				             [Am]            [G]    [C] 
Có những khi buồn em ngồi đây em há t 
 [F]      [G]     [Am] 
Ru những nỗi đau ngủ yê n 
                    
Mây trắng bay về tựa như mây là anh đó 
            
Luôn ở bên em từng đêm 
    [Dm]     [G]        [C]      [Am] 
Và dù xa nhau như thế nhưng yêu th ương vẫn còn đó 
      [G]     [F]     [C] 
Vẫn còn vẹ n nguyên tr ong trái ti m 
     [Dm]    [G]     [C]        [Am]   
Và dù đê m kia có m ấy em vẫn l uôn vẫn chờ anh m ãi thôi 
 [F]       [G]    [Am]
M à anh mãi chỉ anh mà th ôi 
 

                    
Có những khi buồn ta giận nhau em khóc 
              
Chẳng nói với nhau một câu 
                       
Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc 
             
Đêm vắng mây trôi về đâu 
 

                            
Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em 
                 
Bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia 
                            
Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi 
              
Mà anh mãi chỉ anh mà thôi 
 

   
ĐK: 
   [F]          [G]     [Em] 
Và d ẫu có vui buồn mỗi đê m em thầm ư ớc 
     [F]    [G]   [Am] 
Bởi vì e m mãi luô n cần a nh 
   [F]     [Am]     [G]       [Em] 
Và d ẫu lỡ mai n ày ta có kh ông còn nhau n ữa 
       [F]    [G]    [Am] 
Nhưng lòng t a mãi lu ôn nhớ n hau 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com