1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhật kí nhỏ

Cuộn trang

Capo 1: [Dm] [C] [Bb] [C] [Dm] Nhật ký thờ i g ian anh viết khi khô ng còn em [Dm] [C] [Bb] [C] [F] Là những dòng thư nhu ộm hoen màu nước mắt [Bb] [C] [F] Viế t để biết rằng a nh vẫn chờ e m [Bb] [C] [Dm] Vi ết để biết rằng ta xa nhau rồi. [Dm] [C] [F] Dòng đầu tiê n là lời nhớ em viết năm x ưa [Dm] [C] [F] Rồi qua mau là dòng viết khi ta giận nh au [Dm] [C] [F] Rồi cho nh au những dòng đớ n đau đôi mắt sầ u [Dm] [A7] [Dm] Và giờ đâ y vẫn dòng nhớ em như hôm nào . [Bb] [C] [F] Dù b iết sẽ phải quên đi những ngày ta h ạnh phúc diệu kỳ [Bb] [C] [F] Mà sa o trong anh đau đớ n hơn hôm qua [Bb] [C] [F] Giờ cố viết hết ra đây những điều anh mong ước mai này [Bb] [A7] [Dm] Cầu mo ng cho em nơi ấ y bình yê n.

Video hướng dẫn