highlight chords
				                 
Capo 1: 
 [Dm]     [C] [Bb]   [C]      [Dm]    
Nhật ký thờ i g ian anh viết khi khô ng còn em 
  [Dm]     [C]    [Bb]   [C]      [F] 
Là những dòng thư nhu ộm hoen màu nước mắt 
  [Bb]       [C]      [F] 
Viế t để biết rằng a nh vẫn chờ e m 
  [Bb]         [C]      [Dm] 
Vi ết để biết rằng ta xa nhau rồi. 
 

       [Dm]       [C]     [F] 
Dòng đầu tiê n là lời nhớ em viết năm x ưa 
     [Dm]        [C]       [F] 
Rồi qua mau là dòng viết khi ta giận nh au 
      [Dm]       [C]        [F] 
Rồi cho nh au những dòng đớ n đau đôi mắt sầ u 
     [Dm]        [A7]     [Dm] 
Và giờ đâ y vẫn dòng nhớ em như hôm nào . 
 

   [Bb]         [C]        [F]        
Dù b iết sẽ phải quên đi những ngày ta h ạnh phúc diệu kỳ 
   [Bb]        [C]     [F]  
Mà sa o trong anh đau đớ n hơn hôm qua 
    [Bb]     [C]        [F]          
Giờ cố viết hết ra đây những điều anh mong ước mai này 
    [Bb]       [A7]    [Dm] 
Cầu mo ng cho em nơi ấ y bình yê n. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhật kí nhỏ

				                 
Capo 1: 
 [Dm]     [C] [Bb]   [C]      [Dm]    
Nhật ký thờ i g ian anh viết khi khô ng còn em 
  [Dm]     [C]    [Bb]   [C]      [F] 
Là những dòng thư nhu ộm hoen màu nước mắt 
  [Bb]       [C]      [F] 
Viế t để biết rằng a nh vẫn chờ e m 
  [Bb]         [C]      [Dm] 
Vi ết để biết rằng ta xa nhau rồi. 
 

       [Dm]       [C]     [F] 
Dòng đầu tiê n là lời nhớ em viết năm x ưa 
     [Dm]        [C]       [F] 
Rồi qua mau là dòng viết khi ta giận nh au 
      [Dm]       [C]        [F] 
Rồi cho nh au những dòng đớ n đau đôi mắt sầ u 
     [Dm]        [A7]     [Dm] 
Và giờ đâ y vẫn dòng nhớ em như hôm nào . 
 

   [Bb]         [C]        [F]        
Dù b iết sẽ phải quên đi những ngày ta h ạnh phúc diệu kỳ 
   [Bb]        [C]     [F]  
Mà sa o trong anh đau đớ n hơn hôm qua 
    [Bb]     [C]        [F]          
Giờ cố viết hết ra đây những điều anh mong ước mai này 
    [Bb]       [A7]    [Dm] 
Cầu mo ng cho em nơi ấ y bình yê n. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com