highlight chords
				             [Am]          [G]    [Am]  
C ó những khi buồn em ng ồi đây em hát 
 [F]     [G]     [A]  
R u những nỗ i đau ngủ yên 
 [Am]           [G]      [Am] 
Mây trắng bay về tựa nh ư mây là anh đó 
 [F]    [G]     [A]  
L uôn ở bê n em từng đêm 
    [Dm]     [G]     [C]       [Am]  
Và dù x a nhau như t hế nhưng yê u thương vẫn c òn đó 
    [G]         [C]   [E] 
Vẫn cò n vẹn nguyên trong trái ti m 
     [Dm]   [G]     [C]       [Am]      
Và dù đê m kia có mấy em vẫ n luôn vẫn chờ anh mãi thôi 
   [F]    [E]    [Am] 
Mà an h mãi ch ỉ anh mà thôi 
 

                    
Có những khi buồn ta giận nhau em khóc 
              
Chẳng nói với nhau một câu 
                       
Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc 
 

             
Đêm vắng mây trôi về đâu 
                            
Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em 
                 
Bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia 
                            
Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi 
              
Mà anh mãi chỉ anh mà thôi 
 

   
ĐK: 
   [Am]       [G]         
Và dẫ u có vui buồn m ỗi đêm em thầm ước 
   [F]   [G]    [Am]  
Bởi v ì em mã i luôn cầ n anh 
   [Am]        [G]           
Và d ẫu lỡ mai này ta có không còn nhau nữa 
     [F]    [G]    [Am]   
Nhưng lò ng ta mã i luôn nh ớ nhau 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhật Kí

				             [Am]          [G]    [Am]  
C ó những khi buồn em ng ồi đây em hát 
 [F]     [G]     [A]  
R u những nỗ i đau ngủ yên 
 [Am]           [G]      [Am] 
Mây trắng bay về tựa nh ư mây là anh đó 
 [F]    [G]     [A]  
L uôn ở bê n em từng đêm 
    [Dm]     [G]     [C]       [Am]  
Và dù x a nhau như t hế nhưng yê u thương vẫn c òn đó 
    [G]         [C]   [E] 
Vẫn cò n vẹn nguyên trong trái ti m 
     [Dm]   [G]     [C]       [Am]      
Và dù đê m kia có mấy em vẫ n luôn vẫn chờ anh mãi thôi 
   [F]    [E]    [Am] 
Mà an h mãi ch ỉ anh mà thôi 
 

                    
Có những khi buồn ta giận nhau em khóc 
              
Chẳng nói với nhau một câu 
                       
Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc 
 

             
Đêm vắng mây trôi về đâu 
                            
Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em 
                 
Bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia 
                            
Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi 
              
Mà anh mãi chỉ anh mà thôi 
 

   
ĐK: 
   [Am]       [G]         
Và dẫ u có vui buồn m ỗi đêm em thầm ước 
   [F]   [G]    [Am]  
Bởi v ì em mã i luôn cầ n anh 
   [Am]        [G]           
Và d ẫu lỡ mai này ta có không còn nhau nữa 
     [F]    [G]    [Am]   
Nhưng lò ng ta mã i luôn nh ớ nhau 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com