1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhật Kí

Cuộn trang

[Am] [G] [Am] C ó những khi buồn em ng ồi đây em hát [F] [G] [A] R u những nỗ i đau ngủ yên [Am] [G] [Am] Mây trắng bay về tựa nh ư mây là anh đó [F] [G] [A] L uôn ở bê n em từng đêm [Dm] [G] [C] [Am] Và dù x a nhau như t hế nhưng yê u thương vẫn c òn đó [G] [C] [E] Vẫn cò n vẹn nguyên trong trái ti m [Dm] [G] [C] [Am] Và dù đê m kia có mấy em vẫ n luôn vẫn chờ anh mãi thôi [F] [E] [Am] Mà an h mãi ch ỉ anh mà thôi Có những khi buồn ta giận nhau em khóc Chẳng nói với nhau một câu Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc Đêm vắng mây trôi về đâu Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em Bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi Mà anh mãi chỉ anh mà thôi ĐK: [Am] [G] Và dẫ u có vui buồn m ỗi đêm em thầm ước [F] [G] [Am] Bởi v ì em mã i luôn cầ n anh [Am] [G] Và d ẫu lỡ mai này ta có không còn nhau nữa [F] [G] [Am] Nhưng lò ng ta mã i luôn nh ớ nhau

Video hướng dẫn