1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhìn lại em đi

Cuộn trang

[D] [G] Nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg. [D] [A] Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra. [D] [G] Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dố i lừa. [G] [D] [G] [D] [A] là trag giấy ghi tên e . là nhật kí riêg cho an h. 2 năm qua e cho anh bao nỗi b uồn. [G] [D] [G] [D] [A] 1 cảm xúc rất khó nói. tựa như d ao găm tr0g tim .nơi thăm sâu tr0g xa xăm của cõi lòg. [D] [A] cùg lời nó i dối nhưg anh yêu em nên chẵg nhận ra [D] [A] để rồi lâu n ay em bên anh là dối lừ a sao. [G] [D] Nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg. [A] Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra. [D] [G] Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa. [D] [G] [D] và a v ẫn như đag ng he.ngày nào đó khi bên e. [G] [A] a luôn sai tr0g khi e luôn trác h a. [G] [D] [G] [D] [Em] [A] bỏ qua n hé anh yêu e m.lời nó i đó sao hôm nay vag đâu đây cho tim a thêm ghét e. [D] [A] cùg lời n ói dối nhưg a yêu e nê chẵg nh ận ra [D] [A] để rồi lâu nay e bên a là dối lừa s ao [D] [G] nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg [D] [A] Nhưg a yêu e m nên thôy quên đy kô nói ra. [D] [G] Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dố i lừa. [D] [G] sao chia t ay ng` ta thg` hay rất buồn. [D] [A] [Bm] và đọg lại tr0g tim, tòan là óan t ráck nhữg khi tổn thươg. [D] [G] và nếu thời gian ngừg trôi để cho người ta tr ở lại. [Em] [G] [A] thỳ đâu fải kh óc.thỳ đâu fải đ ắng............. . kay. n lại a đy con tim a như cháy bừg Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra. Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa. nhỳn lại a đy con tim a như cháy bừg nên thôy quên đy kô nói ra. Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa.

Video hướng dẫn