highlight chords
				                  [D]          [G]   
Nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg. 
      [D]             [A]  
Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra. 
      [D]          [G]   
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dố i lừa. 
     [G]       [D]      [G]      [D]                [A]  
là trag giấy ghi tên e . là nhật kí riêg cho an h. 2 năm qua e cho anh bao nỗi b uồn. 
    [G]      [D]       [G]      [D]                  [A]   
1 cảm xúc rất khó nói. tựa như d ao găm tr0g tim .nơi thăm sâu tr0g xa xăm của cõi lòg. 
      [D]                 [A]  
cùg lời nó i dối nhưg anh yêu em nên chẵg nhận ra 
       [D]           [A]   
để rồi lâu n ay em bên anh là dối lừ a sao. 
     [G]           [D]   
Nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg. 
                    [A]  
Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra. 
      [D]           [G]   
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa. 
    [D]      [G]           [D] 
và a v ẫn như đag ng he.ngày nào đó khi bên e. 
    [G]            [A]  
a luôn sai tr0g khi e luôn trác h a. 
     [G]      [D]    [G]      [D]            [Em]     [A] 
bỏ qua n hé anh yêu e m.lời nó i đó sao hôm nay vag đâu đây cho tim a thêm ghét e. 
     [D]               [A]   
cùg lời n ói dối nhưg a yêu e nê chẵg nh ận ra 
      [D]            [A] 
để rồi lâu nay e bên a là dối lừa s ao 
      [D]          [G]   
nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg 
       [D]            [A]  
Nhưg a yêu e m nên thôy quên đy kô nói ra. 
      [D]          [G]   
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dố i lừa. 
      [D]           [G]   
sao chia t ay ng` ta thg` hay rất buồn. 
        [D]         [A]        [Bm]   
và đọg lại tr0g tim, tòan là óan t ráck nhữg khi tổn thươg. 
           [D]            [G]   
và nếu thời gian ngừg trôi để cho người ta tr ở lại. 
        [Em]       [G]         [A]  
thỳ đâu fải kh óc.thỳ đâu fải đ ắng............. . kay. 
 

                  
n lại a đy con tim a như cháy bừg 
                      
Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra. 
                    
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa. 
                   
nhỳn lại a đy con tim a như cháy bừg 
               
nên thôy quên đy kô nói ra. 
                    
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhìn lại em đi

				                  [D]          [G]   
Nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg. 
      [D]             [A]  
Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra. 
      [D]          [G]   
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dố i lừa. 
     [G]       [D]      [G]      [D]                [A]  
là trag giấy ghi tên e . là nhật kí riêg cho an h. 2 năm qua e cho anh bao nỗi b uồn. 
    [G]      [D]       [G]      [D]                  [A]   
1 cảm xúc rất khó nói. tựa như d ao găm tr0g tim .nơi thăm sâu tr0g xa xăm của cõi lòg. 
      [D]                 [A]  
cùg lời nó i dối nhưg anh yêu em nên chẵg nhận ra 
       [D]           [A]   
để rồi lâu n ay em bên anh là dối lừ a sao. 
     [G]           [D]   
Nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg. 
                    [A]  
Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra. 
      [D]           [G]   
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa. 
    [D]      [G]           [D] 
và a v ẫn như đag ng he.ngày nào đó khi bên e. 
    [G]            [A]  
a luôn sai tr0g khi e luôn trác h a. 
     [G]      [D]    [G]      [D]            [Em]     [A] 
bỏ qua n hé anh yêu e m.lời nó i đó sao hôm nay vag đâu đây cho tim a thêm ghét e. 
     [D]               [A]   
cùg lời n ói dối nhưg a yêu e nê chẵg nh ận ra 
      [D]            [A] 
để rồi lâu nay e bên a là dối lừa s ao 
      [D]          [G]   
nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg 
       [D]            [A]  
Nhưg a yêu e m nên thôy quên đy kô nói ra. 
      [D]          [G]   
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dố i lừa. 
      [D]           [G]   
sao chia t ay ng` ta thg` hay rất buồn. 
        [D]         [A]        [Bm]   
và đọg lại tr0g tim, tòan là óan t ráck nhữg khi tổn thươg. 
           [D]            [G]   
và nếu thời gian ngừg trôi để cho người ta tr ở lại. 
        [Em]       [G]         [A]  
thỳ đâu fải kh óc.thỳ đâu fải đ ắng............. . kay. 
 

                  
n lại a đy con tim a như cháy bừg 
                      
Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra. 
                    
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa. 
                   
nhỳn lại a đy con tim a như cháy bừg 
               
nên thôy quên đy kô nói ra. 
                    
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com