1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhìn lên ảnh Mẹ

Phạm Vĩnh Sơn - Lời: Nguyễn Mỹ Ngọc
Nguồn: thanhcavietnam.net