1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ Cần Thơ

Cuộn trang

[Am] Chiều đi trên sông Hậu chợt bâng khuâng [C] nhớ tiếng hò [Em] xưa [C] Dòng sông trôi êm [Am] đềm mà lòng nghe [C] như sóng triều [G] dâng [Em] Đò ơi mau sang sông chở nhớ thương, [G] chở niềm đợi [Em] mong Ôi thiết tha [Am] câu hò Cần [F] Thơ gạo [Em] trắng nước [Am] trong. Hò [C] Ơi... Ai đến Cần [F] Thơ mà chẳng thương [Dm] Ai xa Cần [C] Thơ mà chẳng nhớ [Am] Nhớ những vườn [F] cây trái ngọt Phong [E] Điền Ghé qua Ô [D] Môn thăm cánh đồng [Am] mênh mông Hò [Dm] Ơi.... Ai về Tâm [G] Vu thăm chiến khu [F] Mảnh đất anh [G] hùng còn rạng danh [C] Có qua Phương [Em] Bình gửi câu tâm [Dm] tình Phụng Hiệp [F] ơi, [Em] Bảy Ngã chờ [Am] mong

Video hướng dẫn