highlight chords
				                [F#m]    [E]      [C#m]      [F#m] 
Lần đầu ta gặp nhỏ , trong nắng chiều bay bay  
     [F#m]    [E]     [E]      [A] 
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo nhỏ không tên  
    [F#m]     [E]     [E]      [C#m]   [F#m] 
Ừh thì nhỏ không tên , bây giờ quen nhé nhỏ , nhỏ ơi  
    [F#m]    [E]      [C#m]      [F#m] 
Lần này ta gặp nhỏ , trong nắng chiều bay bay  
     [F#m]    [E]     [E]      [A] 
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo nhỏ chưa yêu  
   [F#m]     [E]     [E]     [C#m]   [F#m] 
Ừh thì nhỏ chưa yêu , bây giờ yêu nhé nhỏ , nhỏ ơi  
 

    [F#m]    [E]      [E]      [C#m] 
Lần này nhỏ quay đi , không thèm nhìn ta nữa  
    [F#m]     [E]     [F#m]    [E]    [F#m] 
Giọt sầu rơi một mình , chỉ còn ta một mình , nhỏ ơi  
 

 

   [F#m]     [E]      [C#m]       [F#m] 
Còn gì đâu hỡi nhỏ , trong nắng chiều phôi phai  
    [F#m]    [E]     [E]    [A] 
Kỷ niệm ta cùng nhỏ , giờ chỉ là hư vô  
   [F#m]   [E]    [E]      [C#m]   [F#m] 
Ừh thì là hư vô , xa rồi vẫn nhớ hoài , nhỏ ơi  
 

    [F#m]    [E]      [C#m]     [F#m] 
Tình cờ ta gặp nhỏ , trong nắng vàng ban mai  
     [F#m]    [E]     [C#m]    [F#m] 
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo khờ ghê đi  
    [F#m]    [E]      [E]       [C#m]   [F#m] 
Ừh thì khờ ghê đi , thương rồi sao chẳng hiểu , nhỏ ơi  
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhỏ ơi (F#m)

				                [F#m]    [E]      [C#m]      [F#m] 
Lần đầu ta gặp nhỏ , trong nắng chiều bay bay  
     [F#m]    [E]     [E]      [A] 
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo nhỏ không tên  
    [F#m]     [E]     [E]      [C#m]   [F#m] 
Ừh thì nhỏ không tên , bây giờ quen nhé nhỏ , nhỏ ơi  
    [F#m]    [E]      [C#m]      [F#m] 
Lần này ta gặp nhỏ , trong nắng chiều bay bay  
     [F#m]    [E]     [E]      [A] 
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo nhỏ chưa yêu  
   [F#m]     [E]     [E]     [C#m]   [F#m] 
Ừh thì nhỏ chưa yêu , bây giờ yêu nhé nhỏ , nhỏ ơi  
 

    [F#m]    [E]      [E]      [C#m] 
Lần này nhỏ quay đi , không thèm nhìn ta nữa  
    [F#m]     [E]     [F#m]    [E]    [F#m] 
Giọt sầu rơi một mình , chỉ còn ta một mình , nhỏ ơi  
 

 

   [F#m]     [E]      [C#m]       [F#m] 
Còn gì đâu hỡi nhỏ , trong nắng chiều phôi phai  
    [F#m]    [E]     [E]    [A] 
Kỷ niệm ta cùng nhỏ , giờ chỉ là hư vô  
   [F#m]   [E]    [E]      [C#m]   [F#m] 
Ừh thì là hư vô , xa rồi vẫn nhớ hoài , nhỏ ơi  
 

    [F#m]    [E]      [C#m]     [F#m] 
Tình cờ ta gặp nhỏ , trong nắng vàng ban mai  
     [F#m]    [E]     [C#m]    [F#m] 
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo khờ ghê đi  
    [F#m]    [E]      [E]       [C#m]   [F#m] 
Ừh thì khờ ghê đi , thương rồi sao chẳng hiểu , nhỏ ơi  
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com