1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như bình minh bắt đầu

Cuộn trang

[C] [G] Nắng mai vương ngàn lối [Am] [F] [G] Sớm mai em về qua [C] [G] Nắng cho em ngày mới [Am] [F] [G] Tóc xanh hơn ngày xưa [Am] [Em] Nắng ngời gió vời vợi [F] [C] Em bước theo mây quay về đây [Am] Và bỗng hát thầm [Em] Bên phím đàn [F] [G] Cài trên mi dưng dưng giọt sương sớm mai [C] [E] Ngày mới, một ngày mai [Am] [F] Có tia nắng hồng tươi [Bb] [G] Có em , vẫn là em [C] [E] Ngày mới, một ngày mai [Am] [F] Vẫn như mới vừa quen [Bb] [G] Vẫn thơ ngây, vẫn là em [Fm] [Bb] [C] Như bình minh , bắt đầu

Video hướng dẫn