Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như Chính Con Đây (JUST AS I AM)

Cuộn trang

capo 2 
 
Mặc dù con [D]không ra gì [D/F#], Ngài vẫn mãi [Gmaj7] yêu thương. 
Dù con yếu đuối [Asus4] bất toàn [A/C#], Ngài vẫn dõi [Gm/Bb] theo [D]con . 
Dù giông tố [D/F#] sóng gió cuộc [Bm]đời, [A9]Ngài vẫn [Gmaj7] luôn ở bên [Gm/Bb]
[D/A] Ngài dìu con mỗi bước [Asus4]đi 
 
Mặc dù con [D]không ra gì [D/F#], Ngài vẫn mãi [Gmaj7] yêu thương. 
Dù con yếu đuối [Asus4] bất toàn [A/C#], Ngài vẫn [Gm/Bb]dõi theo [D]con . 
Dù giông [D/F#]tố sóng gió cuộc đời, Ngài [Gmaj7]vẫn luôn ở [Gm/Bb]bên . 
[D/A] Nguồn tình yêu con luôn trông [Asus4]mong 
 
Cầu xin [Gmaj7]bóng cánh Chúa vẫn mãi bao trùm trên [D/F#]con. 
Cầu xin [Gmaj7]Chúa dẫn dắt, chúc phước ban đầy mỗi lối [Am7] đi. [D7]  
Nguồn [G]phước lớn nhất con [A]cần 
Nguồn tình [F#m]yêu con luôn trông [Bm7]mong 
[Em] Sẽ đến do nơi [G#dim7]Ngài vì lời hứa [A]ban. 
 
Cầu xin [Gmaj7]bóng cánh Chúa sẽ mãi bao trùm trên [D/F#]con. [Bm] [A9] 
Cầu xin [Gmaj7]Chúa dẫn dắt, chúc phước ban đầy mỗi lối [Am7] đi. [D7]  
Nguồn [G]phước lớn nhất con [A]cần 
Nguồn tình [F#m]yêu con luôn trông [Bm7]mong. 
[Em] Sẽ đến do nơi Cha vì [A9]Ngài yêu [Dsus2]con.