1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như đàn hạc hoài hương

Lm. Thiện Cẩm
Nguồn: thanhcavietnam.net