1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như mây xuống phố

Cuộn trang

1. Chiếc áo [F] trắng tung tăng như mây trên đường Áo trắng quá mây ơi! tràn xuống lòng [Gm] ai Chiếc áo [C] trắng xoay xoay tim tên khờ khạo Sẽ thức giấc bao đêm vì mây xuống [F] phố 2. Có những [F] lúc con tim nghe muôn xao động Chiếc áo trắng dịu dàng cùng tiếng mẹ [Gm] ru Với chiếc [C] nón nghiêng che quê hương huyền thoại Sẽ nhắc nhở trong ta dòng suối tuổi [F] thơ ĐK: Chợt [Bb] có lúc [Gm] nào lòng [F] cứ rối bời Vì [C] ngàn mây trắng [Gm] bay Một [Bbm] hôm quên không [F] ghé Chờ [Gm] áo trắng về ngày [F] mới bắt đầu Rồi [C] cùng ra phố [Gm] đông Làm [Bbm] rung bao trái [F] tim * [F] Như hôm nào chợt [Gm] đi xa [C] Vẫn nhớ hoài tà [F] áo trắng Khi đêm vè ngồi [Gm] tương tư [C] Nhớ áo bay ngày [F] nàọ

Video hướng dẫn