highlight chords
				             [C]          [G]        [F]   
B uồn theo cơn gió đôn g bay ngang thời gian 
    [C]      [G]         [F]   
Từng đô i chân lãng du bước trên đường khuya 
     [Am]         [Dm7]       
Hạt mưa rơi lung linh như h ạt ngọc đêm thâu 
 [F]             [Fm7]  
Bao giấc mơ tan thành sươn g hoa 
     [E7/Dm7]      [Am]  
Để giờ đ ây chơi vơi bóng hình 
          [Bb/Dm7] [G7] [C] 
một loài hoa tháng năm  
 

                  
Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh giá 
                  
Mình anh với nỗi đau khi em lìa xa 
                      
Một mình anh cô đơn, đếm từng giọt sao rơi 
                       
Xa quá trong anh, ngày mình đứng đó bên nhau 
                                 
Đôi tay em yếu mềm, đợi chờ mưa rơi xuống cho miên man mắt anh… 
 

    [C]            [G]       
Người v ề đấy có thấy gió bay tr ên môi không? 
    [C]            [G]      
Người v ề đấy chắc có nắng hôn m i em không? 
      [F]            
Chẳng thà l àm một chút hương thơm 
    [Dm7]             [Dm]  
nhẹ ba y trên tóc em cho ngày thêm ngoan 
    [G]         
Gọi bờ môi này khao khát 
 [C]            [G]     
Nắng có thấy nhớ hương đ ôi môi em? 
     [C]        
Và làn gi ó có luyến tiếc 
           [G]    
ngày vội vã sẽ trôi qua mau, 
    [F]          [Dm7] 
Đợi ch ờ anh với anh giữa t rời. 
     [F/Fm]        [G]     
Giờ lại t hấy cơn mưa rơi tron g mắt... 
    [F]   [C] 
nhạt n hòa... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như ngày xưa em đến

				             [C]          [G]        [F]   
B uồn theo cơn gió đôn g bay ngang thời gian 
    [C]      [G]         [F]   
Từng đô i chân lãng du bước trên đường khuya 
     [Am]         [Dm7]       
Hạt mưa rơi lung linh như h ạt ngọc đêm thâu 
 [F]             [Fm7]  
Bao giấc mơ tan thành sươn g hoa 
     [E7/Dm7]      [Am]  
Để giờ đ ây chơi vơi bóng hình 
          [Bb/Dm7] [G7] [C] 
một loài hoa tháng năm  
 

                  
Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh giá 
                  
Mình anh với nỗi đau khi em lìa xa 
                      
Một mình anh cô đơn, đếm từng giọt sao rơi 
                       
Xa quá trong anh, ngày mình đứng đó bên nhau 
                                 
Đôi tay em yếu mềm, đợi chờ mưa rơi xuống cho miên man mắt anh… 
 

    [C]            [G]       
Người v ề đấy có thấy gió bay tr ên môi không? 
    [C]            [G]      
Người v ề đấy chắc có nắng hôn m i em không? 
      [F]            
Chẳng thà l àm một chút hương thơm 
    [Dm7]             [Dm]  
nhẹ ba y trên tóc em cho ngày thêm ngoan 
    [G]         
Gọi bờ môi này khao khát 
 [C]            [G]     
Nắng có thấy nhớ hương đ ôi môi em? 
     [C]        
Và làn gi ó có luyến tiếc 
           [G]    
ngày vội vã sẽ trôi qua mau, 
    [F]          [Dm7] 
Đợi ch ờ anh với anh giữa t rời. 
     [F/Fm]        [G]     
Giờ lại t hấy cơn mưa rơi tron g mắt... 
    [F]   [C] 
nhạt n hòa... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com