1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như tình Ngài yêu

Cuộn trang

1. Lời Ngài dạy bảo tâm [Em] ghi khắc Được cả nhân [E7] gian chả ích [Am] gì Gọi hồn tỉnh [B7] giấc tan cơn [Em] mộng [C] Mộng ước phù [Am] hoa trả lại [B7] người 2. Dâng về Thiên Chúa tuổi [Em] đôi mươi Quên những bon [E7] chen những khóc [Am] cười Dang tay ôm [B7] trọn tình nhân [Em] loại [C] Thập giá yêu [B7] thương chiếu rạng [Em] ngời [B7] ĐK: Can [Em] Vê nối tiếp đời trần [C] thế Thế [D] thái nhân [B7] tình lắm nhiêu [Em] khê U [E] mê chen [E7] lối đời [Am] mỏi mệt Vết [B7] nắng cheo [Am] leo bước chân [B7] về Dương [Em] gian một thoáng tàn mây [C] khói Trói [B7] chặt cuộc đời phải lo [Em] toan Oan [E] khiên gánh [E7] nặng tình [Am] dâu bể Để [B7] bóng Thiên thai khép bên [Em] lề [Am][Em] 3. Ngài dặn con rằng hãy [Em] yêu thương Bước theo chân [E7] Chúa sống khiêm [Am] nhường Đường yêu hoa [B7] nở tràn nhân [Em] đức [C] Hưởng phúc thiên [B7] đàng ngào ngạt [Em] hương

Video hướng dẫn