1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như xa miền yên vui

Cuộn trang

1. [D] Ôi nhỏ có buồn, buồn như ta không? Nhớ [G] nhung về [A] với nắng sân [D] trường Hàng [Bm] cây chịu [D] đứng cho đêm [A] xuống Xa người như xa một con [D] sông. [D] Ôi nhỏ cũng buồn buồn như ta thôi Đời [G] đi từng [A7] bước, buớc chôn [F#m] vùi Đời [A] đi như nước không về [E7] nữa Xa [A] người như [A7] xa niềm yên [D] vui ĐK: [G] Ôi nhỏ có [Em] buồn buồn như ta [Bm] không [G] Bên kia giấc [Bb] mộng, bên kia [A] lòng [D][G] ai tay [Em] vẫy, ai trông [F#7] lại Xa người, như xa thú đau [Bm] thương [G] Ôi nhạc có [Em] buồn buồn như ta [Bm] không [G] Ôi tiếng mê [Bb] tình đã bước lên [A] đường [D] Ta [G] yêu, ta [Em] luống đời oan [F#7] nghiệt Xa người như xa biển bao [Bm] dung 2. [D] Hỡi nhỏ rất buồn, buồn như con sông Buồn [G] như chiếc [A] lá những đêm mưa [D] sầu Buồn [Bm] như cái [D] kiến buồn như [A] bướm Bướm ốm [G] o và [A] nhỏ ốm [D] o . [D] Ôi nhỏ có buồn, buồn như ta không Tuổi [G] thơ, hương [A] khói đã hoang [F#m] tàn Hồn [A] ta như miếu cô quạnh [E7] lắm Xa [A] người như [A7] xa cả quê [D] hương

Video hướng dẫn