1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những ngày mưa

Cuộn trang

[Am] [Em] [F] [Am] [G] Một mình buồ n tênh lặng nhìn mưa rơi, giọt lệ cay hoen trên đôi mi, [F] [C] [Am] [Em] [F] khó c thương những kỉ niệm buồn. V ì một người đã đi ngang đời ta, [C] [G] [Em] [Am] để cho ta bao nhiêu yêu thư ơng ,cớ sa o em không quay t rở về. [Am] [G] G iờ đây,em yêu ơi anh biết đã có ngườ i trao cho em hạnh phúc nơi phương nào. [F] [C] [C7] Sự thật này sao em không nó i ra.. [F] [G] [Am] D ối gian làm gì giờ người cũng bước đi là m tim ta như nát tan. [F] [E] [E7] Hạnh phúc đã xa rồi cớ sao còn yêu e m m ãi… [Am] [G] [F] [C] [Dm] [G] [C] Vì khi m ưa anh nh ớ em, nhớ lúc em mỉm cười. Anh đã yêu từ lần đ ầu trông thấy em. [Am] [G] [F] [C] Những n gày mưa an h biết em mãi xa anh thật rồi. [Dm] [Em] [Am] Mưa lại r ơi trong đêm thâu cho nư ớc mắt anh u b uồn. [Am] [G] G iờ đây mưa rơi cho anh thêm nhớ kí ức về em sao mong manh quá vẫn hi vọng [F] [C] [C7] một ngày nào em yêu nhớ đến anh. [F] [G] [Am] Dấu đi ưu phiền và gạt nước mắt đi dù ch o mưa kia có rơi.. [F] [E] [E7] Lòng anh vẫn mong chờ mãi mong c hờ em đ ến… [Am] [G] [C] [Dm] [G] [C] Vì khi m ưa anh nh ớ em, nh ớ lúc em mỉm cười. Anh đ ã yêu từ lần đầ u trông thấ [Am] [G] [F] [C] Những ngà y mưa anh biết em mãi xa anh th ật rồi. [Dm] [Em] [Am] Mưa lại r ơi trong đêm thâu cho n ước mắt anh u buồn. [F] [G] Ước mong một ngày có em, bước đi cùng a nh trên những lối xưa.. [Em] [Am] Lòng nà y nguyện thề chỉ mãi yêu em thôi. [F] [C] [Am] Và dù cho em x óa nhòa bóng hình,và người muốn anh quên những kỷ niệm [F] [E] [E7] C hẳng có lí do nào khiến anh phải quên h ết [Am] [G] [F] [C] [Dm] [G] [C] Vì khi m ưa anh nh ớ em, nhớ lúc em mỉ m cười. Anh đã yêu từ lần đ ầu trông t hấy em. [Am] [G] [F] [C] Những n gày mưa anh biết em mãi xa anh th ật rồi. [Dm] [Em] [Am] Mưa nhẹ rơi cho con tim anh nhớ thương em t hật nhiều.

Video hướng dẫn