highlight chords
				             [Am]     [Em]         [F]     [Am]        [G]    
Một mình buồ n tênh lặng nhìn mưa rơi, giọt lệ cay hoen trên đôi mi, 
  [F]           [C]   [Am]     [Em]     [F]    
khó c thương những kỉ niệm buồn. V ì một người đã đi ngang đời ta, 
  [C]            [G]     [Em]        [Am]   
để cho ta bao nhiêu yêu thư ơng ,cớ sa o em không quay t rở về. 
 [Am]                 [G]                    
G iờ đây,em yêu ơi anh biết đã có ngườ i trao cho em hạnh phúc nơi phương nào. 
 [F]             [C]   [C7] 
Sự thật này sao em không nó i ra.. 
 [F]                    [G]      [Am]    
D ối gian làm gì giờ người cũng bước đi là m tim ta như nát tan. 
 [F]                  [E] [E7]  
Hạnh phúc đã xa rồi cớ sao còn yêu e m m ãi… 
     [Am]    [G]     [F]     [C]     [Dm]       [G]       [C]  
Vì khi m ưa anh nh ớ em, nhớ lúc em mỉm cười. Anh đã yêu từ lần đ ầu trông thấy em. 
    [Am]    [G]     [F]       [C]   
Những n gày mưa an h biết em mãi xa anh thật rồi. 
     [Dm]           [Em]      [Am]  
Mưa lại r ơi trong đêm thâu cho nư ớc mắt anh u b uồn. 
 [Am]                 [G]                    
G iờ đây mưa rơi cho anh thêm nhớ kí ức về em sao mong manh quá vẫn hi vọng 
 [F]             [C]   [C7] 
một ngày nào em yêu nhớ đến anh. 
 [F]                    [G]      [Am]   
Dấu đi ưu phiền và gạt nước mắt đi dù ch o mưa kia có rơi.. 
 [F]                [E]   [E7] 
Lòng anh vẫn mong chờ mãi mong c hờ em đ ến… 
     [Am]    [G]    [C]      [Dm]     [G]       [C]     
Vì khi m ưa anh nh ớ em, nh ớ lúc em mỉm cười. Anh đ ã yêu từ lần đầ u trông thấ 
     [Am]    [G]    [F]       [C]    
Những ngà y mưa anh biết em mãi xa anh th ật rồi. 
     [Dm]           [Em]      [Am]  
Mưa lại r ơi trong đêm thâu cho n ước mắt anh u buồn. 
 

 [F]                   [G]            
Ước mong một ngày có em, bước đi cùng a nh trên những lối xưa.. 
    [Em]             [Am]  
Lòng nà y nguyện thề chỉ mãi yêu em thôi. 
        [F]             [C]          [Am]    
Và dù cho em x óa nhòa bóng hình,và người muốn anh quên những kỷ niệm 
 [F]                [E]   [E7] 
C hẳng có lí do nào khiến anh phải quên h ết 
     [Am]    [G]   [F]      [C]      [Dm]       [G]     [C]    
Vì khi m ưa anh nh ớ em, nhớ lúc em mỉ m cười. Anh đã yêu từ lần đ ầu trông t hấy em. 
    [Am]     [G]    [F]      [C]    
Những n gày mưa anh biết em mãi xa anh th ật rồi. 
     [Dm]         [Em]       [Am]     
Mưa nhẹ rơi cho con tim anh nhớ thương em t hật nhiều. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những ngày mưa

				             [Am]     [Em]         [F]     [Am]        [G]    
Một mình buồ n tênh lặng nhìn mưa rơi, giọt lệ cay hoen trên đôi mi, 
  [F]           [C]   [Am]     [Em]     [F]    
khó c thương những kỉ niệm buồn. V ì một người đã đi ngang đời ta, 
  [C]            [G]     [Em]        [Am]   
để cho ta bao nhiêu yêu thư ơng ,cớ sa o em không quay t rở về. 
 [Am]                 [G]                    
G iờ đây,em yêu ơi anh biết đã có ngườ i trao cho em hạnh phúc nơi phương nào. 
 [F]             [C]   [C7] 
Sự thật này sao em không nó i ra.. 
 [F]                    [G]      [Am]    
D ối gian làm gì giờ người cũng bước đi là m tim ta như nát tan. 
 [F]                  [E] [E7]  
Hạnh phúc đã xa rồi cớ sao còn yêu e m m ãi… 
     [Am]    [G]     [F]     [C]     [Dm]       [G]       [C]  
Vì khi m ưa anh nh ớ em, nhớ lúc em mỉm cười. Anh đã yêu từ lần đ ầu trông thấy em. 
    [Am]    [G]     [F]       [C]   
Những n gày mưa an h biết em mãi xa anh thật rồi. 
     [Dm]           [Em]      [Am]  
Mưa lại r ơi trong đêm thâu cho nư ớc mắt anh u b uồn. 
 [Am]                 [G]                    
G iờ đây mưa rơi cho anh thêm nhớ kí ức về em sao mong manh quá vẫn hi vọng 
 [F]             [C]   [C7] 
một ngày nào em yêu nhớ đến anh. 
 [F]                    [G]      [Am]   
Dấu đi ưu phiền và gạt nước mắt đi dù ch o mưa kia có rơi.. 
 [F]                [E]   [E7] 
Lòng anh vẫn mong chờ mãi mong c hờ em đ ến… 
     [Am]    [G]    [C]      [Dm]     [G]       [C]     
Vì khi m ưa anh nh ớ em, nh ớ lúc em mỉm cười. Anh đ ã yêu từ lần đầ u trông thấ 
     [Am]    [G]    [F]       [C]    
Những ngà y mưa anh biết em mãi xa anh th ật rồi. 
     [Dm]           [Em]      [Am]  
Mưa lại r ơi trong đêm thâu cho n ước mắt anh u buồn. 
 

 [F]                   [G]            
Ước mong một ngày có em, bước đi cùng a nh trên những lối xưa.. 
    [Em]             [Am]  
Lòng nà y nguyện thề chỉ mãi yêu em thôi. 
        [F]             [C]          [Am]    
Và dù cho em x óa nhòa bóng hình,và người muốn anh quên những kỷ niệm 
 [F]                [E]   [E7] 
C hẳng có lí do nào khiến anh phải quên h ết 
     [Am]    [G]   [F]      [C]      [Dm]       [G]     [C]    
Vì khi m ưa anh nh ớ em, nhớ lúc em mỉ m cười. Anh đã yêu từ lần đ ầu trông t hấy em. 
    [Am]     [G]    [F]      [C]    
Những n gày mưa anh biết em mãi xa anh th ật rồi. 
     [Dm]         [Em]       [Am]     
Mưa nhẹ rơi cho con tim anh nhớ thương em t hật nhiều. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com