highlight chords
				             [D]             [A]       [Bm] 
N hiều năm qua mau tôi trở l ại mái trường x ưa 
 [G]               [D]           [A]  
P hượng rơi trên sân long thương nhớ những tháng ngày đã qua 
  [D]             [A]      [Bm] 
Cò n vang đâu đây, tiếng bạn è với thầy c ô 
 [G]       [A]     [D] 
bồi hồi trong t im 1 ước m ơ 
 

 [Bm]              [F#m]               [G]   
K hi tôi thầm mơ về tháng năm h ọc trò đi cùng tôi không bao giờ nguôi 
    [G]          [Em]       [A]  
Lòng t hầm mang ơn thầy cô đã cho tôi ngày mai 


     [D]           [A]       
Và rồi h ôm nay đây trên con đư ờng tương lai 
  [Bm]              [F#m]   
Mì nh tôi vẫn bước kô quên tiếng cô thầy 
 [G]           [D]        
V ì người đã chắp cánh ch o tôi khát vọng 
 [G]             [A]     
M ột niềm trí thức bên tôi mã i kô phai 
   [D]            [A]     
Để rồ i sau bao năm tôi quay l ại nơi đây 
 [Bm]             [F#m]    
K ỉ niệm yêu dấu trong tim vẫn kô nguôi 
    [G]            [D]      
Thầm g ọi khẽ khẽ những tháng ng ày đã xa ơi 
   [G]            [Em]    [D]  
Chỉ c òn lại trong tim tôi.... .mà ……….t hôi. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những tháng năm yêu dấu

				             [D]             [A]       [Bm] 
N hiều năm qua mau tôi trở l ại mái trường x ưa 
 [G]               [D]           [A]  
P hượng rơi trên sân long thương nhớ những tháng ngày đã qua 
  [D]             [A]      [Bm] 
Cò n vang đâu đây, tiếng bạn è với thầy c ô 
 [G]       [A]     [D] 
bồi hồi trong t im 1 ước m ơ 
 

 [Bm]              [F#m]               [G]   
K hi tôi thầm mơ về tháng năm h ọc trò đi cùng tôi không bao giờ nguôi 
    [G]          [Em]       [A]  
Lòng t hầm mang ơn thầy cô đã cho tôi ngày mai 


     [D]           [A]       
Và rồi h ôm nay đây trên con đư ờng tương lai 
  [Bm]              [F#m]   
Mì nh tôi vẫn bước kô quên tiếng cô thầy 
 [G]           [D]        
V ì người đã chắp cánh ch o tôi khát vọng 
 [G]             [A]     
M ột niềm trí thức bên tôi mã i kô phai 
   [D]            [A]     
Để rồ i sau bao năm tôi quay l ại nơi đây 
 [Bm]             [F#m]    
K ỉ niệm yêu dấu trong tim vẫn kô nguôi 
    [G]            [D]      
Thầm g ọi khẽ khẽ những tháng ng ày đã xa ơi 
   [G]            [Em]    [D]  
Chỉ c òn lại trong tim tôi.... .mà ……….t hôi. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com