1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những tháng năm yêu dấu

Cuộn trang

[D] [A] [Bm] N hiều năm qua mau tôi trở l ại mái trường x ưa [G] [D] [A] P hượng rơi trên sân long thương nhớ những tháng ngày đã qua [D] [A] [Bm] Cò n vang đâu đây, tiếng bạn è với thầy c ô [G] [A] [D] bồi hồi trong t im 1 ước m ơ [Bm] [F#m] [G] K hi tôi thầm mơ về tháng năm h ọc trò đi cùng tôi không bao giờ nguôi [G] [Em] [A] Lòng t hầm mang ơn thầy cô đã cho tôi ngày mai [D] [A] Và rồi h ôm nay đây trên con đư ờng tương lai [Bm] [F#m] Mì nh tôi vẫn bước kô quên tiếng cô thầy [G] [D] V ì người đã chắp cánh ch o tôi khát vọng [G] [A] M ột niềm trí thức bên tôi mã i kô phai [D] [A] Để rồ i sau bao năm tôi quay l ại nơi đây [Bm] [F#m] K ỉ niệm yêu dấu trong tim vẫn kô nguôi [G] [D] Thầm g ọi khẽ khẽ những tháng ng ày đã xa ơi [G] [Em] [D] Chỉ c òn lại trong tim tôi.... .mà ……….t hôi.

Video hướng dẫn