Những Ước Mơ

≣≣
Ơi các bạn mình [F]ơi, tay nắm chặt bàn [Gm]tay 
Ca hát cùng ngàn [C]mây gọi mặt trời đỏ tươi toả [F]sáng 
 
Ta muốn cùng ngàn [F]sao xanh ước vọng trời [Gm]cao 
Ta nhắn cùng vầng [C]trăng mời chị Hằng dệt bao mộng [F]vàng 
 
Xanh ôi xanh [Bb]thắm trái bóng xanh bay theo tháng [F]năm 
Nào ta nắm chặt [Gm]tay cho tình thân ái chảy trong tim [C]mình 
Ôi sao vui [Bb]quá bước chân vào vòng đời thiết [F]tha 
Rồi ta biến thành [Gm]vuông thành hình tam giác cho thỏa mơ [C]ước 
 
Xanh ôi xanh [Bb]thắm trái bóng xanh bay theo tháng [F]năm 
Nào ta nắm chặt [Gm]tay cho tình thân ái chảy trong tim [C]mình 
Ta luôn mong [Bb]muốn thế gian này chẳng còn triến [F]tranh 
Từng khu phố mọc [Gm]cao ta cùng ngàn[C] sao kô còn cách [F]xa
Danh sách hợp âm (Click để tắt)