highlight chords
				             [Dm]            
E m ra đi không nói một lời 
     [F]         
Để mình t a cô đơn lạnh giá 
 [C]          [Gm]     
T rong đêm khuya ta kh óc âm thầm 
    [Bb]          [A7] 
Cùng mà n đêm mênh mông giá b ăng 
 

               
Em nơi xa không biết có chờ 
               
Một ngày kia đôi ta có nhau 
      [Bb]     [C]      
Cùng say đ ắm ân tình s ống bên nhau 
    [Gm]            [Bb] 
Chẳng k hi nào đôi chúng ta xa cá ch 
    [C]             [A7]   
Chẳng còn niềm thương đau đang th an khóc 
 

      [Dm]         
Tình yêu m ãi cho ta niềm đau 
 [F]            
N hững thương đau ngày sau 
 [Gm]           [Bb]  
C ho con tim nát tan phai màu 
      [Dm]        
Từ nay các h xa nhau mù khơi 
  [F]             [Bb] 
Đắ ng cay cho tình đôi đã lìa xa 
      
Còn đây trá 
 [F]           
iấc mơ không thành đôi 
 [Gm]            [Bb]  
N hư đôi chim cách ngăn chi a rời 
 [Gm]      [A7]        [Dm] 
T ình yêu mãi c òn trong ta niềm đ au. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Niềm đau

				             [Dm]            
E m ra đi không nói một lời 
     [F]         
Để mình t a cô đơn lạnh giá 
 [C]          [Gm]     
T rong đêm khuya ta kh óc âm thầm 
    [Bb]          [A7] 
Cùng mà n đêm mênh mông giá b ăng 
 

               
Em nơi xa không biết có chờ 
               
Một ngày kia đôi ta có nhau 
      [Bb]     [C]      
Cùng say đ ắm ân tình s ống bên nhau 
    [Gm]            [Bb] 
Chẳng k hi nào đôi chúng ta xa cá ch 
    [C]             [A7]   
Chẳng còn niềm thương đau đang th an khóc 
 

      [Dm]         
Tình yêu m ãi cho ta niềm đau 
 [F]            
N hững thương đau ngày sau 
 [Gm]           [Bb]  
C ho con tim nát tan phai màu 
      [Dm]        
Từ nay các h xa nhau mù khơi 
  [F]             [Bb] 
Đắ ng cay cho tình đôi đã lìa xa 
      
Còn đây trá 
 [F]           
iấc mơ không thành đôi 
 [Gm]            [Bb]  
N hư đôi chim cách ngăn chi a rời 
 [Gm]      [A7]        [Dm] 
T ình yêu mãi c òn trong ta niềm đ au. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com