1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Niềm Hy Vọng ( Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

Nguyễn Duy
Nguồn: catruong.com