1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Niền tin và cơn giông tố

Ý Vũ

Nguồn: thanhcavietnam.net