highlight chords
				                
Intro: 
 [D] [Bm] [G] [A]    
-- -- -- -- ---(2x) 
 

    
Verse: 
 

  [D]    [Bm]    [G]       [A]           
When we turn out the lights the two of us a-lone together 
     [D]   [Bm]    [G]         [F#m]        
Something "s just not right but girl you know that I would never 


     
PreChorus 
 

  [Bm]   [A]      [G]         [A]       
ever let a- nother one"s touch come between the two of us 
   [Bm]  [G]     [A]     [Asus4]   
Cause no one else would ever take your place 
 

    
Chorus 
 

      [G]  [A]     [F#m]     [Bm]      [A7]       
No one else come s close to you no one makes me feel the way you do 
    [G]   [A]  [F#m]     [Bm]      [A7]       
Your so special gir l to me and you"ll always be e-ter-nal-ly 
     [G]   [A]    [F#m]    [Bm]      [A7]        
Everytime I hold you near you always say the words I love to hear 
   [G]     [A]      [Bm]        [G]   [A]       
Girl with just a touch you can do so much no one el se come close 
 

    
(ntro) 
 

    
Verse 2 
                              
And when I wake to the touch of your head on my shoulder 
                               
Your my dream come true o girl you know I"ll always treasure. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

No One Else Comes Close [D] - Backstreet Boys

				                
Intro: 
 [D] [Bm] [G] [A]    
-- -- -- -- ---(2x) 
 

    
Verse: 
 

  [D]    [Bm]    [G]       [A]           
When we turn out the lights the two of us a-lone together 
     [D]   [Bm]    [G]         [F#m]        
Something "s just not right but girl you know that I would never 


     
PreChorus 
 

  [Bm]   [A]      [G]         [A]       
ever let a- nother one"s touch come between the two of us 
   [Bm]  [G]     [A]     [Asus4]   
Cause no one else would ever take your place 
 

    
Chorus 
 

      [G]  [A]     [F#m]     [Bm]      [A7]       
No one else come s close to you no one makes me feel the way you do 
    [G]   [A]  [F#m]     [Bm]      [A7]       
Your so special gir l to me and you"ll always be e-ter-nal-ly 
     [G]   [A]    [F#m]    [Bm]      [A7]        
Everytime I hold you near you always say the words I love to hear 
   [G]     [A]      [Bm]        [G]   [A]       
Girl with just a touch you can do so much no one el se come close 
 

    
(ntro) 
 

    
Verse 2 
                              
And when I wake to the touch of your head on my shoulder 
                               
Your my dream come true o girl you know I"ll always treasure. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com