highlight chords
Rải Bass 3 21 3
Capo ngăn 1
[C]Tron bon i [G]kô tà xi [Am]the o nan tê [Em]tô.
[F]..Kư ron xa ram [G]tô o pưn thê [C]chiô....[G].
[C]Xưn phưn ne xan [G]mưn ta [Am]tứt ha kê he [Em]chul.
[F]Tram kô ma un [G]xa ram im ni [C]tà...[G].
Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so.
Na ư [F]xim chang chưm i [C]ya.
[F]On ma tưn a [Dm]pha tô chô ưn [G]tê.
Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô.
Mon kốt ê so i rot [Am]kê.
Pa ra man pô a [Em]tô.
Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so.
Xa rang [Em]han xu it so [Am]so.
[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.
[C]Na the o [G]na tro ưm [Am]ka xưm ton li [Em]nưn.
[F]..I ron xa rang [G]tô o xưn thê [C]chiô...[G].
[C]Môn re kam truo [G]tun ô [Am]len ki oc xôc [Em]ê
[F]Tan ha na ê [G]xa rang im ni [C]ta...[G].
Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so.
A phưn [F]nun mun chư mi [C]ya.
[F]On ma tưn tra [Dm]mưn xu it nưn [G]tê.
Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô.
Mon kốt ê so i rot [Am]kê.
Pa ra man pô a [Em]tô.
Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so.
Xa rang [Em]han xu it so [Am]so.
[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.
A mu kot [C]tô para chi a na [G]tô.
Kư te ut o chun ta [Am]myon.
Nan heng pôc han thên [Em]tê.
Xa rang ưn [F]chu nưn ko ni [G]ka.
Kư cho [F]chu nưn ko ni [Am]ka.
[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

No One Else

N/A
Rải Bass 3 21 3
Capo ngăn 1
[C]Tron bon i [G]kô tà xi [Am]the o nan tê [Em]tô.
[F]..Kư ron xa ram [G]tô o pưn thê [C]chiô....[G].
[C]Xưn phưn ne xan [G]mưn ta [Am]tứt ha kê he [Em]chul.
[F]Tram kô ma un [G]xa ram im ni [C]tà...[G].
Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so.
Na ư [F]xim chang chưm i [C]ya.
[F]On ma tưn a [Dm]pha tô chô ưn [G]tê.
Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô.
Mon kốt ê so i rot [Am]kê.
Pa ra man pô a [Em]tô.
Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so.
Xa rang [Em]han xu it so [Am]so.
[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.
[C]Na the o [G]na tro ưm [Am]ka xưm ton li [Em]nưn.
[F]..I ron xa rang [G]tô o xưn thê [C]chiô...[G].
[C]Môn re kam truo [G]tun ô [Am]len ki oc xôc [Em]ê
[F]Tan ha na ê [G]xa rang im ni [C]ta...[G].
Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so.
A phưn [F]nun mun chư mi [C]ya.
[F]On ma tưn tra [Dm]mưn xu it nưn [G]tê.
Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô.
Mon kốt ê so i rot [Am]kê.
Pa ra man pô a [Em]tô.
Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so.
Xa rang [Em]han xu it so [Am]so.
[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.
A mu kot [C]tô para chi a na [G]tô.
Kư te ut o chun ta [Am]myon.
Nan heng pôc han thên [Em]tê.
Xa rang ưn [F]chu nưn ko ni [G]ka.
Kư cho [F]chu nưn ko ni [Am]ka.
[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com