1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nợ xương máu

Cuộn trang

[F] Giờ đây xương [Dm] máu [A] đã phơi đầy [Dm] đồng Giờ đây máu [Gm] hồng [C] đã nhuốm non [F] sông Ai nghe không sa trường lên tiếng [Bb] hú Tiếng lầm [Am] than, [F] những tiếng người đời [C] quên [Am] Đi lang thang, tiếng cười vang rú [Dm] Xác không đầu nào [F] kia [F] Cười lên tiếng máu [A] xé tan canh [Dm] trường Nợ nần máu [Gm] xương, [C] ai đã trả [F] xong? Lá rụng tơi [G] bời đoàn quân tiến về [C] trời Từng thanh kiếm đứt ngang từng lớp áo rách mướp Từng cánh tay rụng [G] rời Qua làn mây [C] trắng đoàn quân tiến qua [G] làng Ầm rung tiếng sa [C] trường như nhắn nhủ người [G] trai Mài kiếm dưới [C] trăng [F] Ai nghe không tiếng cười vang the [Bb] thé Tiếng người [Am] la, [F] những tiếng rồn rập [C] ca Ai lang [F] thang, [Dm] tiếng cười lên chới với Xác không đầu mà [F] vui [F] Người đi chiến đấu, [A] xác rơi ngoài [Dm] đồng Nợ nần máu [Gm] xương, [C] ai nấy trả [F] xong!

Video hướng dẫn