highlight chords
				                [Em]         [Am] 
I want nobody, nobody but you 
    [D]         [G]  
I want nobody, nobody but you 
    [Cmaj7]        
I want no one else but you 
      [Am]       
Can"t have anyone but you 
    [B7]             
I want nobody nobody nobody nobody 
 

              
(Cả bài tương tự như trên) 
                  
Why are you trying to push me away ? 
 

                          
you know that I hate it, you ignore what im saying 
 

 

                    
Why are you trying to send me to other? 
 

                       
You push me away like a little each day why? 
 

                  
Saying that this is for my own good 
                   
Saying that you are just not worth it 
                         
Please, stop it right now coz" you know me enough 
                       
that i will come back to you no matter what! 
 

               
I want nobody, nobody but you 
               
I want nobody, nobody but you 
              
I want no one else but you 
             
Can"t have anyone but you 
                  
I want nobody nobody nobody nobody 
 

                     
All the pushing won"t change my feelings 
            
I am happy to have you, 
                
more than willing to please you 
                        
i"m begging you please don"t walk away from me 
                     
Coz" i can"t be happy away from your side 
 

                  
Saying that this is for my own good 
                   
Saying that you are just not worth it 
                         
Please, stop it right now coz" you know me enough 
                       
that i will come back to you no matter what! 
 

               
I want nobody, nobody but you 
               
I want nobody, nobody but you 
              
I want no one else but you 
             
Can"t have anyone but you 
                 
I want nobody nobody nobody nobody 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nobody (English Version - Cover)

				                [Em]         [Am] 
I want nobody, nobody but you 
    [D]         [G]  
I want nobody, nobody but you 
    [Cmaj7]        
I want no one else but you 
      [Am]       
Can"t have anyone but you 
    [B7]             
I want nobody nobody nobody nobody 
 

              
(Cả bài tương tự như trên) 
                  
Why are you trying to push me away ? 
 

                          
you know that I hate it, you ignore what im saying 
 

 

                    
Why are you trying to send me to other? 
 

                       
You push me away like a little each day why? 
 

                  
Saying that this is for my own good 
                   
Saying that you are just not worth it 
                         
Please, stop it right now coz" you know me enough 
                       
that i will come back to you no matter what! 
 

               
I want nobody, nobody but you 
               
I want nobody, nobody but you 
              
I want no one else but you 
             
Can"t have anyone but you 
                  
I want nobody nobody nobody nobody 
 

                     
All the pushing won"t change my feelings 
            
I am happy to have you, 
                
more than willing to please you 
                        
i"m begging you please don"t walk away from me 
                     
Coz" i can"t be happy away from your side 
 

                  
Saying that this is for my own good 
                   
Saying that you are just not worth it 
                         
Please, stop it right now coz" you know me enough 
                       
that i will come back to you no matter what! 
 

               
I want nobody, nobody but you 
               
I want nobody, nobody but you 
              
I want no one else but you 
             
Can"t have anyone but you 
                 
I want nobody nobody nobody nobody 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com