highlight chords
				              [G]      [D]      [C]         
I couldn"t tell you why she felt that way, 
            
She felt it everyday. 
  [G]     [D]     
And I couldn"t help her, 
    [C]                     
I just watched her make the same mistakes again. 
       
........... 
    [Em]            
What"s wrong, what"s wrong now? 
      [G]         
Too many, too many problems. 
   [D]           [C]          
Don’t know where she belongs , where she belongs. 
   [G]        [D]       [C]    
She wants to go home , but nobody"s home. 
                  
Its Where she lies, broken inside. 
    [G]      [D]      [C]                    
There"s no place to go, no place to go to dry her eyes. Broken inside. 
       
............ 
                           
Open your eyes and look outside, find a reason why. 
                                   
You"ve been rejected, and now you can"t find what you left behind. 
              
Be strong, be strong now. 
                
Too many, too many problems. 
                         
dont know where she belongs, where she belongs. 
                      
She wants to go home, but nobody"s home. 
                   
It"s where she lies, broken inside. 
                            
With no place to go, no place to go to dry her eyes. 
         
Broken inside. 
                            
With no place to go, no place to go to dry her eyes. 
         
Broken inside. 
       
............ 
  [C]       [G]   
Her feelings she hides. 
           [D]   
Her dreams she can"t find. 
         [C]   
shes losing her mind 
       [G]    
She"s fallen behind. 
          [D]    
She can"t find her place. 
         [C]   
She"s losing her faith 
          [G]   
She"s fallen from grace. 
          [D]    
She"s all over the place. 
   [G]      [D]   [C]          
She wants to go home, but nobody"s home. 
                
Where she lies, broken inside. 
    [G]      [D]      [C]                    
There"s no place to go, no place to go to dry her eyes. Broken inside. 
       
........... 
   [G]   [D]      [C]         
She"s lost inside, lost inside...oh oh. 
    [G]  [D]      [C]     [G]     
She"s lost inside, lost inside... oh oh yeah. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nobody"s home - Avril lavigne

				              [G]      [D]      [C]         
I couldn"t tell you why she felt that way, 
            
She felt it everyday. 
  [G]     [D]     
And I couldn"t help her, 
    [C]                     
I just watched her make the same mistakes again. 
       
........... 
    [Em]            
What"s wrong, what"s wrong now? 
      [G]         
Too many, too many problems. 
   [D]           [C]          
Don’t know where she belongs , where she belongs. 
   [G]        [D]       [C]    
She wants to go home , but nobody"s home. 
                  
Its Where she lies, broken inside. 
    [G]      [D]      [C]                    
There"s no place to go, no place to go to dry her eyes. Broken inside. 
       
............ 
                           
Open your eyes and look outside, find a reason why. 
                                   
You"ve been rejected, and now you can"t find what you left behind. 
              
Be strong, be strong now. 
                
Too many, too many problems. 
                         
dont know where she belongs, where she belongs. 
                      
She wants to go home, but nobody"s home. 
                   
It"s where she lies, broken inside. 
                            
With no place to go, no place to go to dry her eyes. 
         
Broken inside. 
                            
With no place to go, no place to go to dry her eyes. 
         
Broken inside. 
       
............ 
  [C]       [G]   
Her feelings she hides. 
           [D]   
Her dreams she can"t find. 
         [C]   
shes losing her mind 
       [G]    
She"s fallen behind. 
          [D]    
She can"t find her place. 
         [C]   
She"s losing her faith 
          [G]   
She"s fallen from grace. 
          [D]    
She"s all over the place. 
   [G]      [D]   [C]          
She wants to go home, but nobody"s home. 
                
Where she lies, broken inside. 
    [G]      [D]      [C]                    
There"s no place to go, no place to go to dry her eyes. Broken inside. 
       
........... 
   [G]   [D]      [C]         
She"s lost inside, lost inside...oh oh. 
    [G]  [D]      [C]     [G]     
She"s lost inside, lost inside... oh oh yeah. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com