1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Noel nguyện cầu

Cuộn trang

Đêm [Am] nay Noel lại về ta bước chung [Dm] đôi Đi lễ đêm [F] đông mừng con Chúa giáng [E7] trần Noel chuông ngân rộn [Am] ràng Bên hang đá Be-[Dm] lem, xin chúa yêu [C] thương [F] Ban phước an [E7] lành, xuống cho tình con Quỳ bên hang [F] đá tha thiết con nguyện [Dm] cầu Nguyện xin ơn [G] trên cho tình con đẹp [C] mãi Cầu xin thiên [F] Chúa chúc phúc cho tình [G] con Luôn biết yêu [F] thương, có Chúa luôn chở [E7] che Quỳ bên hang [F] đá tha thiết con nguyện [Dm] cầu Nguyện xin ơn [G] trên cho tình con đẹp [C] mãi Cầu xin thiên [F] Chúa chúc phúc cho tình [G] con Luôn biết yêu [F] thương, cho [E7] hạnh phúc dâng [Am] đời

Video hướng dẫn