highlight chords
				                  [C]       [G]      
Một ngày m ai con tim rời xa anh rồi. 
    [Am]        [Em]   
Còn mo ng có nhớ nữa để l àm gì, 
   [F]        [C]       
có s ai lầm không khi anh vẫn chờ, 
    [Dm]     [G]  
vẫn hy vọng em sẽ v ề. 
 

     [C]       [G]  
Ngày em đ i,gió mưa thét gào 
    [Am]        [Em]        
anh cắn chặt môi để anh không bật khóc, 
    [F]       [Em]     
Nhưng s ao, nước mắt vẫ n tuôn trào 
      [Dm]        [E7]   
Vì một ngư ời không yêu mình sao.? 
    [Cm]        [Fm]      
Anh quá dại khờ,anh cứ m ãi đợi chờ, 
   [Gm]            [Cm] 
Chờ m ột người không thuộc về an h. 
       [G#]            [Fm]        [G#]         [G]   
Anh muốn quê n bóng hình em thì lại càn g nhớ thêm, nỗi đa u như chạm vào trái tim. 
 

    [Cm]             [Fm]       
Anh ch ỉ khóc cho mình,anh không kh óc cho người, 
     [Gm]            [Cm]  
Giọt lệ rơi chẳng làm vơi đi nỗi n hớ. 
     [G#]          [Fm]            [Gm]            [Cm]   
Có thể a nh sẽ quên cũng có th ể chẳng quên Những kỷ niệ m anh giữ lấy cho riêng m ình... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi đau chạm vào trái tim

				                  [C]       [G]      
Một ngày m ai con tim rời xa anh rồi. 
    [Am]        [Em]   
Còn mo ng có nhớ nữa để l àm gì, 
   [F]        [C]       
có s ai lầm không khi anh vẫn chờ, 
    [Dm]     [G]  
vẫn hy vọng em sẽ v ề. 
 

     [C]       [G]  
Ngày em đ i,gió mưa thét gào 
    [Am]        [Em]        
anh cắn chặt môi để anh không bật khóc, 
    [F]       [Em]     
Nhưng s ao, nước mắt vẫ n tuôn trào 
      [Dm]        [E7]   
Vì một ngư ời không yêu mình sao.? 
    [Cm]        [Fm]      
Anh quá dại khờ,anh cứ m ãi đợi chờ, 
   [Gm]            [Cm] 
Chờ m ột người không thuộc về an h. 
       [G#]            [Fm]        [G#]         [G]   
Anh muốn quê n bóng hình em thì lại càn g nhớ thêm, nỗi đa u như chạm vào trái tim. 
 

    [Cm]             [Fm]       
Anh ch ỉ khóc cho mình,anh không kh óc cho người, 
     [Gm]            [Cm]  
Giọt lệ rơi chẳng làm vơi đi nỗi n hớ. 
     [G#]          [Fm]            [Gm]            [Cm]   
Có thể a nh sẽ quên cũng có th ể chẳng quên Những kỷ niệ m anh giữ lấy cho riêng m ình... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com