highlight chords
				                      [C]        [F]          [C]    
Buốt giá nơi con ti m, từng lời em đ ã nói làm lòng anh đ au nhói. 
                                 
Nếu biết phải xa nhau thì ngày hôm qua hãy đừng tìm nhau em hỡi, 
        [Em]         [Am]           [F]           [Em]        [Am]    
Và bởi vì chúng ta đã yêu nhau, yê u thật sâu vào trong đá y tim để một ngày chính anh phải nghe rằn g em nói 
         [F]    
em đã không còn y êu anh. 
        [F]        [G]     [C]  
Em đã xa rời a nh dù lòng này k hắc sâu tên em. 
         [C]        [G]   
Lòng nhói đau vì ai, lòng tan nát vì ai. 
      [Am]            [Em]    
Ngày xưa em nói rằng em không thể rời xa anh. 
          [C]          [G]            [Am]         [Em]   
Người có nghe gì k hông ngày đó em đã n ói rằng cuộc đời em đang hiến và em chỉ yêu m ỗi anh. 
       [F]            [C]     [Dm]        [G]    
Giờ đây mỗi người thầm bước một đoạn đường mang theo con tim đau thương. 
                     
Lòng nhói đau vì ai, lòng nát tan vì ai. 
                        
Ngày xưa em nói rằng em không thể rời xa anh. 
                                              
Người có nghe gì không ngày đó em đã nói rằng cuộc đời em đang hiến và em chỉ yêu mỗi anh. 
       [F]            [G]    [C]  
Giờ đây mỗi người thầm bước một đoạn đường u sầu. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi đau mang tên em

				                      [C]        [F]          [C]    
Buốt giá nơi con ti m, từng lời em đ ã nói làm lòng anh đ au nhói. 
                                 
Nếu biết phải xa nhau thì ngày hôm qua hãy đừng tìm nhau em hỡi, 
        [Em]         [Am]           [F]           [Em]        [Am]    
Và bởi vì chúng ta đã yêu nhau, yê u thật sâu vào trong đá y tim để một ngày chính anh phải nghe rằn g em nói 
         [F]    
em đã không còn y êu anh. 
        [F]        [G]     [C]  
Em đã xa rời a nh dù lòng này k hắc sâu tên em. 
         [C]        [G]   
Lòng nhói đau vì ai, lòng tan nát vì ai. 
      [Am]            [Em]    
Ngày xưa em nói rằng em không thể rời xa anh. 
          [C]          [G]            [Am]         [Em]   
Người có nghe gì k hông ngày đó em đã n ói rằng cuộc đời em đang hiến và em chỉ yêu m ỗi anh. 
       [F]            [C]     [Dm]        [G]    
Giờ đây mỗi người thầm bước một đoạn đường mang theo con tim đau thương. 
                     
Lòng nhói đau vì ai, lòng nát tan vì ai. 
                        
Ngày xưa em nói rằng em không thể rời xa anh. 
                                              
Người có nghe gì không ngày đó em đã nói rằng cuộc đời em đang hiến và em chỉ yêu mỗi anh. 
       [F]            [G]    [C]  
Giờ đây mỗi người thầm bước một đoạn đường u sầu. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com