1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nối mạng với Trời, nối mạng với đời

Lm. Quang Uy
Nguồn: thanhcavietnam.net