highlight chords
				               [Bm]        [F#7] 
Dường như ai đi ngang cửa, 
  [G]        [Bm]  
Gió mùa đông bắc se lòng 
             
Chút lá thu vàng đã rụng 
   [F#7]      [Bm] 
Chiều nay cũng bỏ ta đi. 
 

              
Nằm nghe xôn xao tiếng đời 
           
Mà ngỡ ai đó nói cười 
             
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy 
          [F#7] 
Giờ đây cũng bỏ ta đi . 
 

  [Bm]          
Làm sao về được mùa đông 
           [Bm]  
Dòng sông đôi bờ cát trắng 
  [D]        [G]  
Làm sao về được mùa đông 
            [Bm]  
Để nghe chuông chiều xa vắng 
              
Thôi đành ru lòng mình vậy 
  [F#7]       [Bm] 
Vờ như mùa đông đã về 
 

             
Làm sao về được mùa đông 
              
Dòng sông đôi bờ cát trắng 
             
Làm sao về được mùa đông 
            
Mùa thu cây cầu đã gãy 
              
Thôi đành ru lòng mình vậy 
           
Vờ như mùa đông đã về 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi nhớ mùa đông - Phú Quang

				               [Bm]        [F#7] 
Dường như ai đi ngang cửa, 
  [G]        [Bm]  
Gió mùa đông bắc se lòng 
             
Chút lá thu vàng đã rụng 
   [F#7]      [Bm] 
Chiều nay cũng bỏ ta đi. 
 

              
Nằm nghe xôn xao tiếng đời 
           
Mà ngỡ ai đó nói cười 
             
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy 
          [F#7] 
Giờ đây cũng bỏ ta đi . 
 

  [Bm]          
Làm sao về được mùa đông 
           [Bm]  
Dòng sông đôi bờ cát trắng 
  [D]        [G]  
Làm sao về được mùa đông 
            [Bm]  
Để nghe chuông chiều xa vắng 
              
Thôi đành ru lòng mình vậy 
  [F#7]       [Bm] 
Vờ như mùa đông đã về 
 

             
Làm sao về được mùa đông 
              
Dòng sông đôi bờ cát trắng 
             
Làm sao về được mùa đông 
            
Mùa thu cây cầu đã gãy 
              
Thôi đành ru lòng mình vậy 
           
Vờ như mùa đông đã về 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com