highlight chords
				            [C]           [G]     
Thời gian không anh em buồn lắm 
[C]           [G]       
Một mình em thôi trên con.. phố này 
[F]        [C]          [F]      [G]  
Nhớ ánh mắt dịu dàng tiếng nói nhẹ nhàng của.. anh 
[C]           [G]      
Chuyện tình đôi ta em chợt.. ngỡ 
 

[C]       [G]        
Vờ như đôi ta mới.. quen nhau 
[F]    [G]      [C]     [Am] 
Còn đắm say với bao lời ái.. ân 
[F]     [G]    [C] 
Em.. muốn nói với anh 
[F]        [G] 
Dù anh nơi chốn xa 
     [C]      [Am]  
không bên cạnh khi em muốn 
[F]         [G]       [C]  
Chẳng lau nước mắt em mỗi khi em buồn 
[F]         [G]     [C]       [Am] 
Chẳng thể nào bên em vì đôi ta hai nơi quá xa 
[F]          [G]        [G]  
Chỉ có thể dành nỗi nhớ mãi trao về nhau 
 

[C]           [G]    
Chuyện tình đôi ta em chợt ngỡ 
[C]         [G]    [F]    [C]    [G]     [C] [Am]  
Vờ như hôm qua ta mới còn biết đắm say nhớ nhung hỡi anh 
[F]    [G]   [C]    
Em..yêu anh mà thôi.. 
 

[C]           [G]     
Chuyện tình đôi ta em chợt ngỡ 
[C]         [G]       
Vờ như hôm qua ta mới quen nhau 
[F]    [G]      [C]   [Am] 
Còn đắm say với bao lời ái ân 
[F]     [G]    [Am] 
Em.. muốn nói với anh 
 

[F]        [G] 
Dù anh nơi chốn xa 
     [C]      [Am]  
không bên cạnh khi em muốn 
[F]         [G]       [C]  
Chẳng lau nước mắt em mỗi khi em buồn 
[F]         [G]     [C]       [Am] 
Chẳng thể nào bên em vì đôi ta hai nơi quá xa 
[F]          [G]        [G]  
Chỉ có thể dành nỗi nhớ mãi trao về nhau 
[F]                      [C]  
Chợt em nhớ tiếng hát mới trao cho anh ngày nào 
  [F]      [G]       [C]  
Lời anh..nói anh sẽ yêu em trọn đời 
    [F]        [Am]      [C]   
Dù anh không bên em ôm em,hôn em mỗi ngày 
    [F]     [G]        [G] 
Như lời yêu xa anh vẫn mãi trao về em 
 

[C]           [G]    
Chuyện tình đôi ta em chợt ngỡ 
[C]         [G]    [F]    [C]    [G]     [C] [Am]  
Vờ như hôm qua ta mới còn biết đắm say nhớ nhung hỡi anh 
[F]    [G]   [C]   
Em..yêu anh mà thôi.. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nói với anh ( Yến Chi)

				            [C]           [G]     
Thời gian không anh em buồn lắm 
[C]           [G]       
Một mình em thôi trên con.. phố này 
[F]        [C]          [F]      [G]  
Nhớ ánh mắt dịu dàng tiếng nói nhẹ nhàng của.. anh 
[C]           [G]      
Chuyện tình đôi ta em chợt.. ngỡ 
 

[C]       [G]        
Vờ như đôi ta mới.. quen nhau 
[F]    [G]      [C]     [Am] 
Còn đắm say với bao lời ái.. ân 
[F]     [G]    [C] 
Em.. muốn nói với anh 
[F]        [G] 
Dù anh nơi chốn xa 
     [C]      [Am]  
không bên cạnh khi em muốn 
[F]         [G]       [C]  
Chẳng lau nước mắt em mỗi khi em buồn 
[F]         [G]     [C]       [Am] 
Chẳng thể nào bên em vì đôi ta hai nơi quá xa 
[F]          [G]        [G]  
Chỉ có thể dành nỗi nhớ mãi trao về nhau 
 

[C]           [G]    
Chuyện tình đôi ta em chợt ngỡ 
[C]         [G]    [F]    [C]    [G]     [C] [Am]  
Vờ như hôm qua ta mới còn biết đắm say nhớ nhung hỡi anh 
[F]    [G]   [C]    
Em..yêu anh mà thôi.. 
 

[C]           [G]     
Chuyện tình đôi ta em chợt ngỡ 
[C]         [G]       
Vờ như hôm qua ta mới quen nhau 
[F]    [G]      [C]   [Am] 
Còn đắm say với bao lời ái ân 
[F]     [G]    [Am] 
Em.. muốn nói với anh 
 

[F]        [G] 
Dù anh nơi chốn xa 
     [C]      [Am]  
không bên cạnh khi em muốn 
[F]         [G]       [C]  
Chẳng lau nước mắt em mỗi khi em buồn 
[F]         [G]     [C]       [Am] 
Chẳng thể nào bên em vì đôi ta hai nơi quá xa 
[F]          [G]        [G]  
Chỉ có thể dành nỗi nhớ mãi trao về nhau 
[F]                      [C]  
Chợt em nhớ tiếng hát mới trao cho anh ngày nào 
  [F]      [G]       [C]  
Lời anh..nói anh sẽ yêu em trọn đời 
    [F]        [Am]      [C]   
Dù anh không bên em ôm em,hôn em mỗi ngày 
    [F]     [G]        [G] 
Như lời yêu xa anh vẫn mãi trao về em 
 

[C]           [G]    
Chuyện tình đôi ta em chợt ngỡ 
[C]         [G]    [F]    [C]    [G]     [C] [Am]  
Vờ như hôm qua ta mới còn biết đắm say nhớ nhung hỡi anh 
[F]    [G]   [C]   
Em..yêu anh mà thôi.. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com