highlight chords
				                         
You know you made me cry, 
                
I see no use in wond"ring why, 
         
I cried for you. 
 

                  
And now, you"ve changed your mind, 
                
I see no reason to change mine, 
              
I cried, it"s through, oh. 


                    
Oh, you"re giving me the same old line, 
          
I"m wond"ring why, 
                   
You hurt me then, you"re back again, 
               
No, no, no, not a second time. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Not a second time - The Beatles

				                         
You know you made me cry, 
                
I see no use in wond"ring why, 
         
I cried for you. 
 

                  
And now, you"ve changed your mind, 
                
I see no reason to change mine, 
              
I cried, it"s through, oh. 


                    
Oh, you"re giving me the same old line, 
          
I"m wond"ring why, 
                   
You hurt me then, you"re back again, 
               
No, no, no, not a second time. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com