highlight chords
				               [E]      [A]   [B]      
Life is getting harder day by day 
   [E]      [A]     [B]           
And I don"t know what to do or what to say, yeah 
  [C#m]    [B]      [A]          
And my mind is growing weak , every step I take 
   [C#m]   [B]     [A]             
It"s uncontro lable, now they think I"m fake, yeah 
 

     [E]  [B]  [A] 
"Cos I"m not alon e 
     [E] [B]  [A] 
But I"m not alon e 
    [E]   
I"m not alone 
 

   [E]    [B]   [A]    [B]   
And I, I get on the train on my own 
    [E]       [B]    [A]         
Yeah, my tired radio, keeps p laying tired songs 
  [C#m]   [B]   [A]           
And I know that th ere"s not long to go 
  [B]   [C#m]  [B]    [A]        
Oh , when all I wanna do, is just go home 
 

      
Yeah yeah 
     [E] [B]  [A] 
But I"m not alon e 
          
But I"m not alone 
 

    [E]    [F#m] [G]    [A]         
People rip me f rom the clot hes, I wear, yeah 
                           
Everyday seems to be the same, they just swear, yeah 
      [E]     
They just don"t care 
      [F#]     
They just don"t care 
      [A]  [Am]  
They just don"t care 
 

   [A]  [E] [B]  [A] 
"Cos I"m not alon e 
   [E]  [E] [B]  [A] 
But I"m not alon e 
 

  [E]              
Na na na na na na na na na na 
  [B]       [A]           
Na na na na na na na na na na no, no no 
  [B]                          
Na na na na na na na na na na 
  [B]      [A]   [Am]       
Na na na na na na na na na na no no 
 

      [E]   
But I"m not alone 
  [B] [A] [B] 
La la la la 
     [E]  
I"m not alone 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Not Alone - McFly

				               [E]      [A]   [B]      
Life is getting harder day by day 
   [E]      [A]     [B]           
And I don"t know what to do or what to say, yeah 
  [C#m]    [B]      [A]          
And my mind is growing weak , every step I take 
   [C#m]   [B]     [A]             
It"s uncontro lable, now they think I"m fake, yeah 
 

     [E]  [B]  [A] 
"Cos I"m not alon e 
     [E] [B]  [A] 
But I"m not alon e 
    [E]   
I"m not alone 
 

   [E]    [B]   [A]    [B]   
And I, I get on the train on my own 
    [E]       [B]    [A]         
Yeah, my tired radio, keeps p laying tired songs 
  [C#m]   [B]   [A]           
And I know that th ere"s not long to go 
  [B]   [C#m]  [B]    [A]        
Oh , when all I wanna do, is just go home 
 

      
Yeah yeah 
     [E] [B]  [A] 
But I"m not alon e 
          
But I"m not alone 
 

    [E]    [F#m] [G]    [A]         
People rip me f rom the clot hes, I wear, yeah 
                           
Everyday seems to be the same, they just swear, yeah 
      [E]     
They just don"t care 
      [F#]     
They just don"t care 
      [A]  [Am]  
They just don"t care 
 

   [A]  [E] [B]  [A] 
"Cos I"m not alon e 
   [E]  [E] [B]  [A] 
But I"m not alon e 
 

  [E]              
Na na na na na na na na na na 
  [B]       [A]           
Na na na na na na na na na na no, no no 
  [B]                          
Na na na na na na na na na na 
  [B]      [A]   [Am]       
Na na na na na na na na na na no no 
 

      [E]   
But I"m not alone 
  [B] [A] [B] 
La la la la 
     [E]  
I"m not alone 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com