highlight chords
				                         
He"s A real nowhere man 
              
Sitting in his nowhere land 
 

 [F]        [Fm]   [F]  [C]  [Bb] [F] 
Ma king all his Nowh ere pla ns fo r No bod y 
 [C]           [G]         [F]   
D oesn"t have a Point of view, Knows not w here 
      [C]       [F]    [Fm]   [F]  [C] 
he"s going to. isn"t he a bit like you an d me ? 
     [Em]         [F]      [E]  
Nowhere m an Please listen yo u dont know w hat 
     [F]         [E]     [F]
you"re mi ssing, Nowhere man the world i s 
      [G7]      [C]      [G] 
at your comm and.  He"s as blind as he 
       [F]           [C]  
can be just s ee"s what he wants to see 
  [F]      [Fm]   [F] [C] [Bb]  [F] 
Now here man can you see me a t all ? 
  [C]          [G]        [F]  
Does n"t have a Point of v iew, Knows not wh ere 
    [C]       [F]      [Fm]  [F]  [C]  
he"s goi ng to. isn"t h e a bit like you a nd me ? 
    [Em]      [F]      [Em]     [F]   
Nowhere man don"t wor ry, take your time dont hurry 
         [Em]      [F]       [G7]  
Leave it all till somebody else lends you a ha nd. 
 [C]         [G]      [F]        [C] 
H e"s A real nowhere man Sitting in his nowhere la nd 
   [F]        F]m      [F] [C] 
Makin g all his Nowher e plans for No bod y 
  [F]        [Fm]     [F]   [C] 
Maki ng all his Nowhe re plans fo r Nobod y 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nowhere man - The Beatles

				                         
He"s A real nowhere man 
              
Sitting in his nowhere land 
 

 [F]        [Fm]   [F]  [C]  [Bb] [F] 
Ma king all his Nowh ere pla ns fo r No bod y 
 [C]           [G]         [F]   
D oesn"t have a Point of view, Knows not w here 
      [C]       [F]    [Fm]   [F]  [C] 
he"s going to. isn"t he a bit like you an d me ? 
     [Em]         [F]      [E]  
Nowhere m an Please listen yo u dont know w hat 
     [F]         [E]     [F]
you"re mi ssing, Nowhere man the world i s 
      [G7]      [C]      [G] 
at your comm and.  He"s as blind as he 
       [F]           [C]  
can be just s ee"s what he wants to see 
  [F]      [Fm]   [F] [C] [Bb]  [F] 
Now here man can you see me a t all ? 
  [C]          [G]        [F]  
Does n"t have a Point of v iew, Knows not wh ere 
    [C]       [F]      [Fm]  [F]  [C]  
he"s goi ng to. isn"t h e a bit like you a nd me ? 
    [Em]      [F]      [Em]     [F]   
Nowhere man don"t wor ry, take your time dont hurry 
         [Em]      [F]       [G7]  
Leave it all till somebody else lends you a ha nd. 
 [C]         [G]      [F]        [C] 
H e"s A real nowhere man Sitting in his nowhere la nd 
   [F]        F]m      [F] [C] 
Makin g all his Nowher e plans for No bod y 
  [F]        [Fm]     [F]   [C] 
Maki ng all his Nowhe re plans fo r Nobod y 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com