1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nửa đêm (Nửa đêm mừng Chúa ra đời)

Lm. Tiến Đạt
Nguồn: thanhcavietnam.net