1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nửa điều ước cuối

Cuộn trang

[Am] [G] [F] [C] Ng ồi đếm nỗi đ au từng đêm,lòn g cô đơn giá lạ nh [Dm] [C] Đã khôn g còn yêu, đã khô ng còn thương [F] [E] Tì nh yêu kia tan v ỡ [Am] [G] [F] [C] L ời hứa nhớ khô ng người ơi, từn g yêu trong giấc m ộng [Dm] [C] [F] [E] Ái ân ngày xưa,là nỗi đ au ngày nay,t hôi thôi tình x a [Am] [G] [F] [C] Ng ày tháng t a yêu nồng say,n gười yêu em rất nhiề u [Dm] [C] [F] [E] Lúc bê n cạnh anh,có a nh mà sao lòng em vô tâm q uá [Am] [G] [F] [C] Rồ i đến lúc kh ông còn nhau,t hì em đây mới biết [Dm] [Am] [G] [Am] Quá yêu anh nhiều ước anh trở về, để em chuộc hết lỗi lầ m [F] [G] [E] [Am] Khóc thật nhi ều rồi người cũng xa,khóc thật nhiều rồi người cũng đi [F] [G] [C] [E] Có khi n ào người nghĩ đến em, quay bước trổ về......... .... [F] [G] [E] [Am] Đến bây gì ơ người về với em,mà sao anh đ ã có ai kia rồi [F] [G] [C] Thế thôi t hì nữa điều ước s au,chỉ riêng mình em

Video hướng dẫn