highlight chords
				              [Am]     [G]       [F]       [C] 
Ng ồi đếm nỗi đ au từng đêm,lòn g cô đơn giá lạ nh 
    [Dm]        [C]       
Đã khôn g còn yêu, đã khô ng còn thương 
  [F]        [E] 
Tì nh yêu kia tan v ỡ 
 

 [Am]      [G]        [F]         [C]  
L ời hứa nhớ khô ng người ơi, từn g yêu trong giấc m ộng 
    [Dm]        [C]      [F]       [E] 
Ái ân ngày xưa,là nỗi đ au ngày nay,t hôi thôi tình x a 
 

  [Am]    [G]        [F]          [C]
Ng ày tháng t a yêu nồng say,n gười yêu em rất nhiề u 
    [Dm]       [C]       [F]     [E] 
Lúc bê n cạnh anh,có a nh mà sao lòng em vô tâm q uá 
  [Am]     [G]       [F]       [C]  
Rồ i đến lúc kh ông còn nhau,t hì em đây mới biết 
    [Dm]        [Am]      [G]        [Am] 
Quá yêu anh nhiều ước anh trở về, để em chuộc hết lỗi lầ m 
 

       [F]         [G]      [E]           [Am] 
Khóc thật nhi ều rồi người cũng xa,khóc thật nhiều rồi người cũng đi 
     [F]         [G]         [C]      [E]  
Có khi n ào người nghĩ đến em, quay bước trổ về......... .... 
      [F]       [G]       [E]       [Am] 
Đến bây gì ơ người về với em,mà sao anh đ ã có ai kia rồi 
      [F]        [G]          [C] 
Thế thôi t hì nữa điều ước s au,chỉ riêng mình em 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nửa điều ước cuối

				              [Am]     [G]       [F]       [C] 
Ng ồi đếm nỗi đ au từng đêm,lòn g cô đơn giá lạ nh 
    [Dm]        [C]       
Đã khôn g còn yêu, đã khô ng còn thương 
  [F]        [E] 
Tì nh yêu kia tan v ỡ 
 

 [Am]      [G]        [F]         [C]  
L ời hứa nhớ khô ng người ơi, từn g yêu trong giấc m ộng 
    [Dm]        [C]      [F]       [E] 
Ái ân ngày xưa,là nỗi đ au ngày nay,t hôi thôi tình x a 
 

  [Am]    [G]        [F]          [C]
Ng ày tháng t a yêu nồng say,n gười yêu em rất nhiề u 
    [Dm]       [C]       [F]     [E] 
Lúc bê n cạnh anh,có a nh mà sao lòng em vô tâm q uá 
  [Am]     [G]       [F]       [C]  
Rồ i đến lúc kh ông còn nhau,t hì em đây mới biết 
    [Dm]        [Am]      [G]        [Am] 
Quá yêu anh nhiều ước anh trở về, để em chuộc hết lỗi lầ m 
 

       [F]         [G]      [E]           [Am] 
Khóc thật nhi ều rồi người cũng xa,khóc thật nhiều rồi người cũng đi 
     [F]         [G]         [C]      [E]  
Có khi n ào người nghĩ đến em, quay bước trổ về......... .... 
      [F]       [G]       [E]       [Am] 
Đến bây gì ơ người về với em,mà sao anh đ ã có ai kia rồi 
      [F]        [G]          [C] 
Thế thôi t hì nữa điều ước s au,chỉ riêng mình em 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com