highlight chords
				                 [Em]                [Am] 
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa /. 
      [B7]        [Em] 
Cho tôi về đường cũ nên thơ . 
      [Am7]        [B7] 
Cho tôi gặp người xưa ước mơ . 
        [Em]    
Hay chỉ là giấc mơ thôi. 
          [Am7]    [Em] 
Nghe tình đang chết trong tôi . 
          [B7]         [Em] 
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời . 
 

     [Em]     [B7]         [Am7]
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau . 
      [B7]         [Em] 
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau . 
      [Am6]        [B7] 
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào . 
     [B7]     [Em] 
Anh ở đâu ? Em ở đâu ? 
         [Em]    [C]    [B7] 
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu . 
 

     [Em]                [Am] 
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt 
       [D7]          [G] 
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất . 
             [B7] 
Và tiếng hát và nước mắt . 
 

  [E]        
Đôi khi em muốn tin 
  [Em]        
Đôi khi em muốn tin 
        [C]        [Am] 
Ôi những người ôi những người . 
      [B7]    [Em] 
Khóc lẻ loi một mình . 
 
. 
      
(Rall ...) 
         [B7]  [Am6] [Em]  [C] [Am] [Em] 
Khóc (ư ... ư) lẻ loi một mình , , . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nửa hồn thương đau - Bằng Kiều

				                 [Em]                [Am] 
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa /. 
      [B7]        [Em] 
Cho tôi về đường cũ nên thơ . 
      [Am7]        [B7] 
Cho tôi gặp người xưa ước mơ . 
        [Em]    
Hay chỉ là giấc mơ thôi. 
          [Am7]    [Em] 
Nghe tình đang chết trong tôi . 
          [B7]         [Em] 
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời . 
 

     [Em]     [B7]         [Am7]
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau . 
      [B7]         [Em] 
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau . 
      [Am6]        [B7] 
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào . 
     [B7]     [Em] 
Anh ở đâu ? Em ở đâu ? 
         [Em]    [C]    [B7] 
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu . 
 

     [Em]                [Am] 
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt 
       [D7]          [G] 
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất . 
             [B7] 
Và tiếng hát và nước mắt . 
 

  [E]        
Đôi khi em muốn tin 
  [Em]        
Đôi khi em muốn tin 
        [C]        [Am] 
Ôi những người ôi những người . 
      [B7]    [Em] 
Khóc lẻ loi một mình . 
 
. 
      
(Rall ...) 
         [B7]  [Am6] [Em]  [C] [Am] [Em] 
Khóc (ư ... ư) lẻ loi một mình , , . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com