highlight chords
				                 [F]     [C]   [G]        [Am] 
Ma-ia- hii Ma-ia-huu Ma-ia- hoo Ma-ia- haha . 
 

   [F]    [C]     [G]      [Am] 
Hello , Salute , It"s me ...your duke . 
 

   [F] [C]           [G]            [Am] 
Anima -te something thats real to show you how I feel . 
 

   [C]   [G]    [Am]    [F]   
Hello its me Picasso I will paint. 


  [G]               [G]    [Am]   
My words of love with your name on every wall. 
 

     
Chorus : 
 

        [F]            [C] 
When you leave my colors fade to grey . 
 

      [G]        [Am] 
Ooa ooa eh , Ooa ooa ooa eh . 
 

     [F]         [C]   
Every-one all over used to say. 
 

        [G]     [Am] 
Now I think it every day . 
 

        [F]           [C] 
When you leave my colors fade to grey . 
 

       [G]           [Am] 
A little stay or my colors fade away . 
 

     [F]        [C]   
Every-one all over used to say. 
 

        [G]     [Am] 
Now I think it every day . 
 

    [F]    [C]    [G]    [Am]    
Mia He Mia Ho Mia Ha Mia Ha Ha. (x3) 
 

    [F]      [C]          [Am] 
I saw my strengths my song and dreams . 
 

      [F]   [C]             [G]   [Am]   
And I bought some things to match the color of my love. 
 

   [F]   [C]   [G]         [Am] 
Hello hello its me again...Picasso . 
 

    [F]    
I will spray. 
 

 [C]               [G]    [Am]   
My words of love with your name on every wall. 
 

     
(Chorus) 
 

    [F]    [C]    [G]    [Am]    
Mia He Mia Ho Mia Ha Mia Ha Ha. (x3) 
    
(Chorus) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Numa Numa

				                 [F]     [C]   [G]        [Am] 
Ma-ia- hii Ma-ia-huu Ma-ia- hoo Ma-ia- haha . 
 

   [F]    [C]     [G]      [Am] 
Hello , Salute , It"s me ...your duke . 
 

   [F] [C]           [G]            [Am] 
Anima -te something thats real to show you how I feel . 
 

   [C]   [G]    [Am]    [F]   
Hello its me Picasso I will paint. 


  [G]               [G]    [Am]   
My words of love with your name on every wall. 
 

     
Chorus : 
 

        [F]            [C] 
When you leave my colors fade to grey . 
 

      [G]        [Am] 
Ooa ooa eh , Ooa ooa ooa eh . 
 

     [F]         [C]   
Every-one all over used to say. 
 

        [G]     [Am] 
Now I think it every day . 
 

        [F]           [C] 
When you leave my colors fade to grey . 
 

       [G]           [Am] 
A little stay or my colors fade away . 
 

     [F]        [C]   
Every-one all over used to say. 
 

        [G]     [Am] 
Now I think it every day . 
 

    [F]    [C]    [G]    [Am]    
Mia He Mia Ho Mia Ha Mia Ha Ha. (x3) 
 

    [F]      [C]          [Am] 
I saw my strengths my song and dreams . 
 

      [F]   [C]             [G]   [Am]   
And I bought some things to match the color of my love. 
 

   [F]   [C]   [G]         [Am] 
Hello hello its me again...Picasso . 
 

    [F]    
I will spray. 
 

 [C]               [G]    [Am]   
My words of love with your name on every wall. 
 

     
(Chorus) 
 

    [F]    [C]    [G]    [Am]    
Mia He Mia Ho Mia Ha Mia Ha Ha. (x3) 
    
(Chorus) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com