highlight chords
				                 
Verse 1: 
 [G]      [D]    
O come, all ye faithful 
[G]     [D]     
Joyful and triumphant 
[Em]   [A]   [D]     [A] [D]    
O come ye, oh come ye to Be— thlehem 
[G]    [D7]   [G]  
Come and behold Him 
[D]    [Em]   [D]   
Born the king of angels 
 

    
Chorus: 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
[G/F#] [D]    [A7] [D]     
Oh come let us adore Him 
[G]   [D]  [G]  
Christ the Lord 
 

     
Verse 2: 
[G]        [D]   
Sing, Choirs of angles 
[G]    [D]     
Sing in exultation 
[Em]  [A]   [D]      [A]   [D]   
Sing all ye citizens of heaven above! 
[G]    [D7] [G] 
Glory to God 
[D]   [Em]   [D]    
Glory in the highest 
 

    
Chorus: 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
[G/F#] [D]    [A7] [D]     
Oh come let us adore Him 
[G]   [D]  [G]  
Christ the Lord 
 

     
Verse 3: 
[G]      [D]     
Yea, Lord we greet thee 
[G]        [D]    
Born this happy morning 
[Em]  [A] [D]      [A]   [D]   
Jesus to Thee be all glory given 
[G]      [D7]  [G] 
Word of the Father 
[D]   [Em]  [D]     
Now in flesh appearing 
 

    
Chorus: 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
[G/F#] [D]    [A7] [D]     
Oh come let us adore Him 
[G]   [D]  [G]  
Christ the Lord 
 

    
Outro: 
[D] 

           
Come let us adore him 
           
He is Christ the Lord 
           
Sing choirs of angels 
           
Come let us adore him 
           
Come let us adore him 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

O Come All Ye Faithful

				                 
Verse 1: 
 [G]      [D]    
O come, all ye faithful 
[G]     [D]     
Joyful and triumphant 
[Em]   [A]   [D]     [A] [D]    
O come ye, oh come ye to Be— thlehem 
[G]    [D7]   [G]  
Come and behold Him 
[D]    [Em]   [D]   
Born the king of angels 
 

    
Chorus: 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
[G/F#] [D]    [A7] [D]     
Oh come let us adore Him 
[G]   [D]  [G]  
Christ the Lord 
 

     
Verse 2: 
[G]        [D]   
Sing, Choirs of angles 
[G]    [D]     
Sing in exultation 
[Em]  [A]   [D]      [A]   [D]   
Sing all ye citizens of heaven above! 
[G]    [D7] [G] 
Glory to God 
[D]   [Em]   [D]    
Glory in the highest 
 

    
Chorus: 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
[G/F#] [D]    [A7] [D]     
Oh come let us adore Him 
[G]   [D]  [G]  
Christ the Lord 
 

     
Verse 3: 
[G]      [D]     
Yea, Lord we greet thee 
[G]        [D]    
Born this happy morning 
[Em]  [A] [D]      [A]   [D]   
Jesus to Thee be all glory given 
[G]      [D7]  [G] 
Word of the Father 
[D]   [Em]  [D]     
Now in flesh appearing 
 

    
Chorus: 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
  [G]           
Oh come let us adore Him 
[G/F#] [D]    [A7] [D]     
Oh come let us adore Him 
[G]   [D]  [G]  
Christ the Lord 
 

    
Outro: 
[D] 

           
Come let us adore him 
           
He is Christ the Lord 
           
Sing choirs of angels 
           
Come let us adore him 
           
Come let us adore him 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com