highlight chords
				                 
Capo 8th 
 

 [Em]      [Am]   [Em] 
O come, O come, Emmanu- el, 
  [G]       [D]  [Am] [Em] 
And ransom captive Isra- el , 
   [Am]        [G]   [D]  
That mourns in lonely exile here 
[Em]        [Am] [G]    
Until the Son of God appear. 
 

[D]    [Em]   
Rejoice! Rejoice! 
[Am]   [Em]    [G]        [D]  [Am] [Em] 
Emmanu- el shall come to thee, O Isra- el . 
 

 [Em]           [Am]    [Em]  
O come, Thou Day-spring, come and cheer 
  [G]        [D]   [Am] [Em]  
Our spirits by Thine advent here; 
  [Am]       [G]     [D]   
And drive away the shades of night, 
  [Em]          [Am]    [G]   
And pierce the clouds and bring us light. 
 

[D]    [Em]    
Rejoice! Rejoice! 
[Am]   [Em]    [G]        [D]  [Am] [Em] 
Emmanu- el shall come to thee, O Isra- el . 
 

 

     
Capo 3rd 
 

 [Am]      [Dm]   [Am] 
O come, O come, Emmanu- el, 
  [C]       [G]  [Dm] [Am] 
And ransom captive Isra- el , 
   [Dm]        [C]   [G]  
That mourns in lonely exile here 
[Am]        [Dm] [C]    
Until the Son of God appear. 
 

[G]    [Am]    
Rejoice! Rejoice! 
[Dm]   [Am]    [C]        [G]  [Dm] [Am] 
Emmanu- el shall come to thee, O Isra- el . 
 

 [Am]           [Dm]    [Am]  
O come, Thou Day-spring, come and cheer 
  [C]        [G]   [Dm] [Am]  
Our spirits by Thine advent here; 
  [Dm]       [C]     [G]   
And drive away the shades of night, 
  [Am]          [Dm]    [C]   
And pierce the clouds and bring us light. 
 

[G]    [Am]    
Rejoice! Rejoice! 
[Dm]   [Am]    [C]        [G]  [Dm] [Am] 
Emmanu- el shall come to thee, O Isra- el . 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

O Come Emmanuel

				                 
Capo 8th 
 

 [Em]      [Am]   [Em] 
O come, O come, Emmanu- el, 
  [G]       [D]  [Am] [Em] 
And ransom captive Isra- el , 
   [Am]        [G]   [D]  
That mourns in lonely exile here 
[Em]        [Am] [G]    
Until the Son of God appear. 
 

[D]    [Em]   
Rejoice! Rejoice! 
[Am]   [Em]    [G]        [D]  [Am] [Em] 
Emmanu- el shall come to thee, O Isra- el . 
 

 [Em]           [Am]    [Em]  
O come, Thou Day-spring, come and cheer 
  [G]        [D]   [Am] [Em]  
Our spirits by Thine advent here; 
  [Am]       [G]     [D]   
And drive away the shades of night, 
  [Em]          [Am]    [G]   
And pierce the clouds and bring us light. 
 

[D]    [Em]    
Rejoice! Rejoice! 
[Am]   [Em]    [G]        [D]  [Am] [Em] 
Emmanu- el shall come to thee, O Isra- el . 
 

 

     
Capo 3rd 
 

 [Am]      [Dm]   [Am] 
O come, O come, Emmanu- el, 
  [C]       [G]  [Dm] [Am] 
And ransom captive Isra- el , 
   [Dm]        [C]   [G]  
That mourns in lonely exile here 
[Am]        [Dm] [C]    
Until the Son of God appear. 
 

[G]    [Am]    
Rejoice! Rejoice! 
[Dm]   [Am]    [C]        [G]  [Dm] [Am] 
Emmanu- el shall come to thee, O Isra- el . 
 

 [Am]           [Dm]    [Am]  
O come, Thou Day-spring, come and cheer 
  [C]        [G]   [Dm] [Am]  
Our spirits by Thine advent here; 
  [Dm]       [C]     [G]   
And drive away the shades of night, 
  [Am]          [Dm]    [C]   
And pierce the clouds and bring us light. 
 

[G]    [Am]    
Rejoice! Rejoice! 
[Dm]   [Am]    [C]        [G]  [Dm] [Am] 
Emmanu- el shall come to thee, O Isra- el . 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com