highlight chords
Avril:
[G]O holy [Bm]night
The [C]stars are brightly [G]shi---ning
It is the [G]night of my [D]dear Savior's [G]birth
[G]Long lay the [Bm]world [C]in sin and [G]error pi--ning
Til He [Bm]appeared and [F#m]the soul felt [Bm]its worth
Chantal:
A [Am]thrill [D7]of hope [G]the [Gsus4]weary [G]world rejoices
For [Am]yonder [D7]breaks [G]a new [Gsus4]and [G]glorious [D/f#]morn
Avril:
[Em]Fall on [Bm]your knees
Oh [Am]hear the [Em]angel voices
Oh [G]ni— [D/f#] [G/b] [C]ght divi--- ne
Oh [G]night [D/f#]when [G]Christ was born
Oh [D7]ni— [D/f#] [G/b] [C]ght divi--- ne
Oh [G]night [D7]Oh [G]night divine
Chantal:
[G]Truly He [Bm]taught us [C]to love [G]one ano--ther
His law is [G]love and His [D7]Gospel [G]is peace
Chains shall [Bm]He-- break for [C]the slave is [G]our bro---ther
And in [Bm]His name [F#m]all [Bm]oppression shall cease
Avril:
Sweet [Am]hymns [D7]of joy [G]in [Gsus4]grateful [G]chorus raise we
Let [Am]all [D7]within [G]us praise [Gsus4]His [G]holy [D/f#]name
Chantal:
[Em]Christ [Bm]is the King
Then [Am]e----ver [Em]ever praise we
His [G]pa— [D/f#] [G/b] [C] [G] [D/f#] [G]th and glo--- ry e----- ver more proclaim
His [D7]pa— [D/f#] [G/b] [C] [G] [D/f#] [G]th and glo--- ry e----- ver more proclaim
[Interlude: em-bm]
[Am]Oh Oh Oh [Em]Oh
His [G]pa— [D/f#] [G/b] [C] [G] [D/f#] [G]th and glo--- ry e----- ver more proclaim
His [D7]pa— [D/f#] [G/b] [C] [G] [D/f#] [G]th and glo--- ry e----- ver more proclaim
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

O Holy Night

N/A
Avril:
[G]O holy [Bm]night
The [C]stars are brightly [G]shi---ning
It is the [G]night of my [D]dear Savior's [G]birth
[G]Long lay the [Bm]world [C]in sin and [G]error pi--ning
Til He [Bm]appeared and [F#m]the soul felt [Bm]its worth
Chantal:
A [Am]thrill [D7]of hope [G]the [Gsus4]weary [G]world rejoices
For [Am]yonder [D7]breaks [G]a new [Gsus4]and [G]glorious [D/f#]morn
Avril:
[Em]Fall on [Bm]your knees
Oh [Am]hear the [Em]angel voices
Oh [G]ni— [D/f#] [G/b] [C]ght divi--- ne
Oh [G]night [D/f#]when [G]Christ was born
Oh [D7]ni— [D/f#] [G/b] [C]ght divi--- ne
Oh [G]night [D7]Oh [G]night divine
Chantal:
[G]Truly He [Bm]taught us [C]to love [G]one ano--ther
His law is [G]love and His [D7]Gospel [G]is peace
Chains shall [Bm]He-- break for [C]the slave is [G]our bro---ther
And in [Bm]His name [F#m]all [Bm]oppression shall cease
Avril:
Sweet [Am]hymns [D7]of joy [G]in [Gsus4]grateful [G]chorus raise we
Let [Am]all [D7]within [G]us praise [Gsus4]His [G]holy [D/f#]name
Chantal:
[Em]Christ [Bm]is the King
Then [Am]e----ver [Em]ever praise we
His [G]pa— [D/f#] [G/b] [C] [G] [D/f#] [G]th and glo--- ry e----- ver more proclaim
His [D7]pa— [D/f#] [G/b] [C] [G] [D/f#] [G]th and glo--- ry e----- ver more proclaim
[Interlude: em-bm]
[Am]Oh Oh Oh [Em]Oh
His [G]pa— [D/f#] [G/b] [C] [G] [D/f#] [G]th and glo--- ry e----- ver more proclaim
His [D7]pa— [D/f#] [G/b] [C] [G] [D/f#] [G]th and glo--- ry e----- ver more proclaim

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com