1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ô Kìa Vườn Nho

Nguyễn Duy

Nguồn: catruong.com