highlight chords
				                     [Am]          [Am] 
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên 
       [Dm]                [Dm] 
Nhìn ôtô nó đi em tưởng con trâu nó phi ì í ì i 
         [E]        [Am] 
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                     
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                                
Nhìn ông tây ổng ăn em tưởng thùng phuy đổ xăng ằng ắng ằng ăng 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 


                     
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                                
Nhìn trực thăng nó bay em tưởng con chim quái thai aì aí aì ai 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                               
Nhìn ăn mặc hở hang em tưởng là dân cái bang àng áng àng ang 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                             
Nhìn cây kem bốc hơi em tưởng cây kem nó sôi ồi ối ồi ôi 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                           
Nhìn 2 đứa nó hun em tưởng là nó cắn nhau ầu ấu ầu âu 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                             
Nhìn vô trong quán bar em tưởng chuồng heo nó la à á à a 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                             
Nhìn người đá banh em tưởng là nó đánh nhau ào ào á ào ao 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ở nhà quê mới lên

				                     [Am]          [Am] 
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên 
       [Dm]                [Dm] 
Nhìn ôtô nó đi em tưởng con trâu nó phi ì í ì i 
         [E]        [Am] 
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                     
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                                
Nhìn ông tây ổng ăn em tưởng thùng phuy đổ xăng ằng ắng ằng ăng 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 


                     
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                                
Nhìn trực thăng nó bay em tưởng con chim quái thai aì aí aì ai 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                               
Nhìn ăn mặc hở hang em tưởng là dân cái bang àng áng àng ang 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                             
Nhìn cây kem bốc hơi em tưởng cây kem nó sôi ồi ối ồi ôi 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                           
Nhìn 2 đứa nó hun em tưởng là nó cắn nhau ầu ấu ầu âu 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
 

                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                             
Nhìn vô trong quán bar em tưởng chuồng heo nó la à á à a 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
                    
Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. 
                             
Nhìn người đá banh em tưởng là nó đánh nhau ào ào á ào ao 
                  
Ở nhà quê mới lên em không biết gì 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com