highlight chords
Chúng ta bắt đầu là bạn
Nhưng bây giờ, 1 cái gì đó đã xảy ra trong tôi
Giờ đây, tôi như đọc - biết được mọi thứ
Nhưng kô có dấu hiểu nào cho rằng em đã thấy ánh sáng...

Em còn kô nhậh biết được rằng tôi đã ráng làm tốt
hay tự hỏi rằng tại sao ti6 lại luôn bên em

[Shane (Westlife):]
Tôi đã làm rạnh rọc
Làm tất cả mọi việc ngoại trừ hát lên
Tôi đã yêu em từ lâu, nhưng mà mọi việc l;àm trái ngang
Tôi không nói tốt
Và em cũng chẳng để ý
Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau
Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca

[Bryan (Westlife):]
Anh đã nghe em nói
Nghe em nói rằng
Em chỉ muốn một người giống nhu anh
Nhưng mỏi lần anh thổ lộ
Chúng ta chưa bào giờ vượt trên mức bạn bè

Và em cũng chẳng để ý cách tôi nhìn em khi chúng ta một mình
Hay tự hỏi rằng tại sao anh giữ em tr6ên phône

[Shane (Westlife):]
Tôi đã làm rạnh rọc
Làm tất cả mọi việc ngoại trừ hát lên
Tôi đã yêu em từ lâu, nhưng mà mọi việc l;àm trái ngang
Tôi không nói tốt
Và em cũng chẳng để ý
Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau
Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca

[Mark:]
Em là cái mà tôi gnhĩ 9dến đầu tiên khi thức giấc

[Shane:]
Và cuôi cùng khi đêm xuống

[Mark:]
Em là tình yêu đến không bào trước

[Mark & Shane:]
Tôi cần em, tôi muốn em biết

[Shane (Westlife):]
Tôi al2m cho rõ ràng
Nên cuối ùng, tôi hát lên rằng
Tôi đã yêu em từ lâu
Tôi không nói tốt
Và em cũng chẳng để ý
Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau
Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca

[Westlife:]
Và hát cho tời nàgy àm em ôm tôi
Tôi đã mu6ón em tử lâu rồi, nên mọi vịec cứ sai 
Anh yêu em nhìu nhưng em ko có như dzậy

[Shane:]
Nhưng em ko bao giờ giống như vậy
.. Tôi sẽ hát... bài tình ca

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Obvious

Chúng ta bắt đầu là bạn
Nhưng bây giờ, 1 cái gì đó đã xảy ra trong tôi
Giờ đây, tôi như đọc - biết được mọi thứ
Nhưng kô có dấu hiểu nào cho rằng em đã thấy ánh sáng...

Em còn kô nhậh biết được rằng tôi đã ráng làm tốt
hay tự hỏi rằng tại sao ti6 lại luôn bên em

[Shane (Westlife):]
Tôi đã làm rạnh rọc
Làm tất cả mọi việc ngoại trừ hát lên
Tôi đã yêu em từ lâu, nhưng mà mọi việc l;àm trái ngang
Tôi không nói tốt
Và em cũng chẳng để ý
Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau
Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca

[Bryan (Westlife):]
Anh đã nghe em nói
Nghe em nói rằng
Em chỉ muốn một người giống nhu anh
Nhưng mỏi lần anh thổ lộ
Chúng ta chưa bào giờ vượt trên mức bạn bè

Và em cũng chẳng để ý cách tôi nhìn em khi chúng ta một mình
Hay tự hỏi rằng tại sao anh giữ em tr6ên phône

[Shane (Westlife):]
Tôi đã làm rạnh rọc
Làm tất cả mọi việc ngoại trừ hát lên
Tôi đã yêu em từ lâu, nhưng mà mọi việc l;àm trái ngang
Tôi không nói tốt
Và em cũng chẳng để ý
Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau
Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca

[Mark:]
Em là cái mà tôi gnhĩ 9dến đầu tiên khi thức giấc

[Shane:]
Và cuôi cùng khi đêm xuống

[Mark:]
Em là tình yêu đến không bào trước

[Mark & Shane:]
Tôi cần em, tôi muốn em biết

[Shane (Westlife):]
Tôi al2m cho rõ ràng
Nên cuối ùng, tôi hát lên rằng
Tôi đã yêu em từ lâu
Tôi không nói tốt
Và em cũng chẳng để ý
Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau
Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca

[Westlife:]
Và hát cho tời nàgy àm em ôm tôi
Tôi đã mu6ón em tử lâu rồi, nên mọi vịec cứ sai 
Anh yêu em nhìu nhưng em ko có như dzậy

[Shane:]
Nhưng em ko bao giờ giống như vậy
.. Tôi sẽ hát... bài tình ca

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net