1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Obvious

Cuộn trang

Chúng ta bắt đầu là bạn Nhưng bây giờ, 1 cái gì đó đã xảy ra trong tôi Giờ đây, tôi như đọc - biết được mọi thứ Nhưng kô có dấu hiểu nào cho rằng em đã thấy ánh sáng... Em còn kô nhậh biết được rằng tôi đã ráng làm tốt hay tự hỏi rằng tại sao ti6 lại luôn bên em [Shane (Westlife):] Tôi đã làm rạnh rọc Làm tất cả mọi việc ngoại trừ hát lên Tôi đã yêu em từ lâu, nhưng mà mọi việc l;àm trái ngang Tôi không nói tốt Và em cũng chẳng để ý Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca [Bryan (Westlife):] Anh đã nghe em nói Nghe em nói rằng Em chỉ muốn một người giống nhu anh Nhưng mỏi lần anh thổ lộ Chúng ta chưa bào giờ vượt trên mức bạn bè Và em cũng chẳng để ý cách tôi nhìn em khi chúng ta một mình Hay tự hỏi rằng tại sao anh giữ em tr6ên phône [Shane (Westlife):] Tôi đã làm rạnh rọc Làm tất cả mọi việc ngoại trừ hát lên Tôi đã yêu em từ lâu, nhưng mà mọi việc l;àm trái ngang Tôi không nói tốt Và em cũng chẳng để ý Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca [Mark:] Em là cái mà tôi gnhĩ 9dến đầu tiên khi thức giấc [Shane:] Và cuôi cùng khi đêm xuống [Mark:] Em là tình yêu đến không bào trước [Mark & Shane:] Tôi cần em, tôi muốn em biết [Shane (Westlife):] Tôi al2m cho rõ ràng Nên cuối ùng, tôi hát lên rằng Tôi đã yêu em từ lâu Tôi không nói tốt Và em cũng chẳng để ý Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca [Westlife:] Và hát cho tời nàgy àm em ôm tôi Tôi đã mu6ón em tử lâu rồi, nên mọi vịec cứ sai  Anh yêu em nhìu nhưng em ko có như dzậy [Shane:] Nhưng em ko bao giờ giống như vậy .. Tôi sẽ hát... bài tình ca

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

Video hướng dẫn